Πολωνια Επιστροφη ΦορουΕπιστροφή φόρου εισοδήματος από την Πολωνία

Όλοι οι εργαζόμενοι που εργάζονται στην Πολωνία καταβάλλουν φόρο εισοδήματος και έχουν δικαίωμα επιστροφής φόρου από τους επιπλέον φόρους τους.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε όλα τα απαραίτητα έγγραφα πριν από την αναχώρησή σας από την Πολωνία. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι  "Πληροφορίες σχετικά με το εισόδημα και τις προκαταβολές του φόρου εισοδήματος - PIT 11" ή "Πληροφορίες σχετικά με το ποσό εισοδήματος που αποκτήθηκε από φυσικά πρόσωπα που δεν διαμένουν στην Πολωνία IFT-1 / IFT-1R".

Τι είναι "Πληροφορίες σχετικά με τα εισοδήματα και τις προκαταβολές του φόρου εισοδήματος που εισπράχθηκαν" ή  "Πληροφορίες σχετικά με το ποσό εισοδήματος που αποκτήθηκε από φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν κατοικία στην Πολωνία";


Το "Informacja o dochodach ..." ή το "Informacja o wysokości ..." εκδίδεται από τον εργοδότη σας στο τέλος του έτους - ή κατά τη διάρκεια της αποχώρησής σας. Δείχνει το συνολικό ποσό των κερδισμένων χρημάτων από τον εργοδότη σας και το ποσό των φόρων που καταβλήθηκαν από τον εργοδότη σας στην εφορία. Ελέγξτε εάν υπάρχει σφραγίδα και υπογραφή του εργοδότη σε αυτά τα έγγραφα.

Μέχρι πόσα χρόνια πίσω μπορώ να υποβάλω αίτηση επιστροφής φόρου;

Μπορείτε να κένετε αίτηση μέχρι και 2 χρόνια πίσω.

Πόσο καιρό χρειάζεται για να λάβω την επιστροφή του φόρου μου;

Χρειάζεται κατά μέσο όρο 6-8 μήνες από τη στιγμή που αποστέλλονται τα έγγραφά σας στην εφορία. Ο πραγματικός χρόνος εξαρτάται από το πόσο καίρο θα πάρει μέχρι η  φορολογική υπηρεσία να επεξεργαστεί την αίτηση.

Πόσο είναι η χρέωση για τις υπηρεσίες μας;

Η τιμή είναι 22% από το επιστραφέν ποσό. Υπάρχει ελάχιστη χρέωση 399 PLN.

Η τιμή δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ ή τραπεζικά έξοδα!