Ολλανδια Επιστροφη Φορου

Εγγραφειτε   Υπολογιστε την επιστροφη ποσου


Επιστροφή Φόρου Εισοδήματος από την Ολλανδία

Η Ολλανδία έχει προοδευτικούς φορολογικούς συντελεστές που καθορίζονται από το εισόδημα. Όσο υψηλότερο εισόδημα, τόσο τόσο υψηλότερος συντελεστής. Παρακαλώ σημειώστε ότι ο φόρος εισοδήματος (loonheffing) ο οποίος παρακρατείτε από τον εργοδότη σας περιλαμβάνει και φόρο εισοδήματος και Premius National Insurance (ασφάλεια σύνταξης, επιδόματα ανεργίας, και άλλα κρατικά επιδόματα).
Κάθε ένας που έχει εργαστεί στην Ολλανδία έχει δικαίωμα να πάρει επιστροφή φόρου.
Φορολογικοί συντελεστές στην Ολλανδία για πρόσωπα το 2018

Φορολογητέο εισόδημα Φόρος Premium National
Insurance
Συνολικός συντελεστής
0 έως 20.142 € 8,90 % 27.65 % 36.55 %
20.142 έως 33.994 € 13,20 % 27.65 % 40.85 %
33.994 έως 68,507 € 40,85 % 40.85 %
68,507 και πάνω51,95 % 51,95 %

Τι χρειάζεται για να πάρετε επιστροφή φόρου εισοδήματος?

Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να πάρετε πίσω την επιστροφή φόρου κάνωντας αίτηση για αυτό. Για να γίνει αυτό πρέπει να δηλώσετε το ετήσιο εισόδημα από την Ολλανδία και από τη πατρίδα σας. Τα εισοδήματά σας στη Ολλανδία αναγράφονται σε ένα έγγραφο που ονομάζετε Jaaropgaaf, το οποίο το παραλαμβάνετε από τον εργοδότη σας στο τέλος κάθε φορολογικού έτους.

Τι πρέπει να κάνω αν δεν έχω Jaaropgaaf?

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον εργοδότη σας και να το ζητήσετε ή μπορούμε να το αποκτήσουμε εμείς για εσάς.

Πόσα χρόνια πίσω μπορώ να αιτηθώ για επιστροφή εισοδήματος?

Μπορείτε να αιτηθείτε για επιστροφή εισοδήματος μέχρι 5 χρόνια πίσω από την ημερομηνία αίτησής σας.

Επιστροφή Zorgtoeslag 

Το Zorgtoeslag πληρώνεται για τους φορολογούμενους με χαμηλό εισόδημα. Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να λάβετε αυτό το επίδομα σε περίπτωση που το δικαιούσθε. Μη διστάσετε να μας ρωτήσετε περισσότερα για αυτό!

Επιδόματα παιδιού και υποστήριξη

Υπάρχουν δύο διαφορετικά επιδόματα παιδιού που μπορείτε να πάρετε. Το Kinderbijslag είναι για όλους και το Kindgebonden Budget για κάποιους. Πολλοί δικαιούνται και τα δύο! Περισσότερες πληροφορίες για τα επιδόματα παιδιού μπορείτε να βρείτε εδώ.

Πόσο χρόνος απαιτείται για να πάρω πίσω την επιστροφή?

Κατά μέσο όρο, χρειάζονται 6 μήνες από τη στιγμή που τα διακιολογητικά θα σταλούν στην εφορία. Παρ' όλα αυτά, η εφορία στην Ολλανδία έχει θεσπισμένο όριο ένα έτος.