Ολλανδια - Επιδομα τεκνων - Kinderbijslag

Ολλανδία - Επίδομα Παιδιών 

Οι πελάτες μας μπορούν επίσης να κάνουν αίτηση μαζί μας για το επίδομα παιδιών. Σε περίπτωση που οι πελάτες έχουν κανει αίτηση μόνοι τους, μπορούμε να τους προσφέρουμε συμβουλές. Οι Ολλανδοί διαθέτουν δύο τύπους για τα επιδόματα παιδιών - Kinderbijslag και Kindgebonden Budget. Για να πάρετε το δεύτερο, θα πρέπει πρώτα να πάρετε το Kinderbijslag. Δεν δικαιούται ο καθένας να πάρει τον προϋπολογισμό του Kindgeboden.

Ποιός μπορεί να πάρει Kinderbijslag;
Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πολίτες χωρών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και της Ελβετίας που καταβάλλουν ολλανδική κοινωνική ασφάλιση (AKW) και έχουν παιδί (ή παιδιά) κάτω των 18 ετών - που γεννήθηκε το 1999 και αργότερα. Επίσης, σε περίπτωση που ένα άτομο έχει λάβει επίδομα τέκνου στη χώρα του και οι ολλανδικές παροχές θα είναι υψηλότερες, είναι δυνατόν να καταβληθεί η διαφορά από την Ολλανδία. Για να κανετε αίτηση πρέπει να έχετε Burgerservicenummer του παιδιού. Εάν δεν το έχετε, μπορείτε να το πάρετε επιπλέον. Το Kinderbijlag καταβάλλεται ανά τρίμηνο.

Ποιος μπορεί να πάρει τον προϋπολογισμό Kindgebonden;
Μόνο οι άνθρωποι που έχουν δικαίωμα να Kinderbijslag μπορούν να λάβουν τον προϋπολογισμό Kindgebonden. Το ποσό του προϋπολογισμού Kindgebonden εξαρτάται από το συνολικό ετήσιο εισόδημα των γονέων (δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 145.136 ευρώ). Ο προϋπολογισμός Kindgebonden πληρώνεται κάθε μήνα.

Πόσο καιρό χρειάζεται για να λάβετε το επίδομα παιδιών;
Χρειάζονται από έξι έως εννέα μήνες κατά μέσο όρο.

Ποια έγγραφα χρειάζομαι;
Για να αιτηθείτε για Kinderbijslag:
 • Αντίγραφο του πιστοποιητικού γέννησης όλων των παιδιών κάτω των 18 ετών
 • Αντίγραφο πιστοποιητικού γάμου
 • Αντίγραφοτης φόρμας Jaaropgaaf/Jaaropgave

 • Για να αιτηθείτε για Kindgebonden Budget:
 • ΑΠόφαση του SVB ότι δικαιούσθε Kinderbijslag


 • Πόσα χρήματα μπορώ να πάρω;
 • Kinderbijslag 2019 (τριμηνιαία):

 • Ηλικία παιδιού 0-5 ετών 6-11 ετών12-17 ετών
  Μέγιστο ποσό για ένα παιδί

  219,97 €

  267,10 €

  314,24 € • Kindgebonden Budget για το 2019 (ετήσιο):
 • Εάν λαμβάνετε επίδομα τέκνου, μπορείτε επίσης να δικαιούστε ένα επιπλέον ποσό για τα τέκνα από τη φορολογική αρχή (Belastingdienst). Το  επιπλέον αυτό ποσό είναι μια επιπλέον μηνιαία συνεισφορά από την κυβέρνηση για τις οικογένειες με χαμηλό εισόδημα. Εαν θα πάρετε το ποσό αυτό ή όχι, εξαρτάται από το οικογενειακό σας εισόδημα και τα περιουσιακά σας στοιχεία. Το ποσό μπορεί να κυμανθεί μεταξύ 1166 και 3139 ευρώ ετησίως.

  Ποια είναι η μέγιστη ηλικία για να παρει το τέκνο επίδομα;
  Παιδιά κάτω των 18 ετών.

  Πόσα χρόνια πίσω μπορώ να υποβάλω αίτηση για το επιδομα τέκνου;
  Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση μόνο 1 χρόνο πίσω και έως τις 15 Σεπτεμβρίου.

  Ποιά είναι η αμοιβή μας;
  Α αμοιβή για την υπηρεσία είναι 199 EUR
  Η τιμή δεν συμπεριλαμβάνει ΦΠΑ.