Νορβηγια Επιστροφη ΦορουΕπιστροφή Φόρου Εισοδήματος από τη Νορβηγία

Όλοι όσοι εργάζονται στη Νορβηγία και πληρώνουν φόρο εισοδήματος δικαιούνται να πάρουν επιστροφή φόρου από τον παραπάνω φόρο που πλήρωσαν. Πολίτες άλλων χωρών που δουλεύουν στη Νορβηγία, συνήθως δικαιούνται να πάρουν πίσω έν μέρος των φόρων που πλήρωσαν. Τό ύψος των φόρων (το ποσοστό που αναλογεί στο εισόδημά σας) είναι γραμμένο στη "Φορολογική Κάρτα" (Skattekort).
Οι Νορβηγικοί φόροι υποβάλλονται σε κεντρική επεξεργασία και "Φάκελος εξέτασης επιστροφής φόρου" στέλνεται από την εφορία στον εργαζόμενο για έλεγχο. Σιγουρευτείτε ότι έχετε το "Φάκελο εξέτασης επιστροφής φόρου (Selvangivelse)" ή ένα από τα παρακάτω έγγραφα, μετά την άφιξή σας:
  • "Προκαταρκτική επισκόπηση των φόρων που πρέπει να καταβληθούν (Forelopig oversikt over skatter)"
  • "Φορολογική κρίση (Skatteoppgjor)"
Επίσης μπορεί να πάρετε ένα έγγραφο που λέγεται "Lonns- og trekkoppgave" - επιβεβαίωση του εισοδήματος και των φόρων που καταβλήθηκαν. Επίσης, πρέπει να έχετε τον αριθμό ταυτοποίησης (Fodselsnummer) για να επικοινωνήσετε με τη φορολογική υπηρεσία της Νορβηγίας ή τον "Προσωρινό αριθμό (D-nummer)".

Τι δικαιογητικά χρειάζομαι για να αιτηθώ επιστροφή φόρου από τη Νορβηγία?

Αρχικά χρειάζεσταε το Νορβηγικό αριθμό ταυτοποίησης (Fodelsnummer) ή τον Προσωρινό αριθμό (D-nummer). Παρακαλώ στείλτε μας το "Lonns- og trekkoppgave - επιβεβαίωση του εισοδήματος και των φόρων που καταβλήθηκαν" και το "Φάκελος εξέτασης επιστροφής φόρου - Selvangivelse" αν τον έχετε.

Τι είναι το Selvangivelse?

Selvangivelse ή ετήσια δήλωση που λαμβάνετε από Φορολογική Υπηρεσία της Νορβηγίας στο τέλος κάθε φορολογικού έτους. Περιλαμβάνει τον προκαταρκτικό υπολογισμό της φορολογικής υποχρέωσης που έχει υπολογισθεί από τις πληροφορίες των εργοδοτών, τραπεζών, δημόσιες υπηρεσίες κ.α.
Επίσης δείχνει το συνολικό ποσό των αποδοχών σας, το ποσό του φλορου που πληρώθηκε από τον εργοδότη σας και τις φορολογικές μειώσεις που δικαιούσθαι.

Πόσα χρόνια πίσω μπορώ να αιτηθώ για επιστροφή φόρου?

Μπορείτε να αιτηθείτε μέχρι 3 χρόνια πίσω.

Πόσο χρόνος απαιτείται για να πάρω πίσω την επιστροφή?

Κατά μέσο όρο, περίπου 4 - 6 μήνες από τη στιγμή που τα διακιολογητικά σταλούν στην εφορία. Ο πραγματικός χρόνος εξαρτάται από το χρόνο που χρειάζεται η εφορία για να διεκπεραιώσει την κάθε υπόθεση.

Πόση είναι η αμοιβή σας για αυτή την υπηρεσία?

Η τιμή είναι 80 Ευρώ.
Η τιμή δεν συμπεριλαμβάνει ΦΠΑ και τραπεζικές χρεώσεις!