Αγγλια Επιστροφη ΦορουΦορολογικά στοιχεία για το Ηνωμένο Βασίλειο - Επιστροφή φόρου εισοδήματος από το Ηνωμένο Βασίλειο


Το φορολογικό σύστημα στην Αγγλία επιμένει στην προκαταβολή φόρου από κάθε πρόσωπο που λαμβάνει ένα μισθό στο Ηνωμένο Βασίλειο και όταν η εργασία έχει τερματιστεί ή στο τέλος του οικονομικού έτους, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για επιστροφή φόρου. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, είναι δυνατόν να υποβάλετε αίτηση για επιστροφή μέχρι 4 χρόνια πίσω από το τρέχον φορολογικό έτος. Ωστόσο, εάν οι οικονομικές αρχές αξιολογούν επιστροφή των φόρων, τότε η ποινή για καθυστερημένη υποβολή αίτησης εφαρμόζεται μαζί με τους τόκους επί του εισπρακτέου ποσού.

Ο εργοδότης σας μπορεί να αφαιρέσει τους ακόλουθους φόρους

  • Φόρος εισοδήματος, 20 με 45%.
  • Φόρος Εθνικής Ασφάλειας, 12%

Δεδομένου ότι οι περισσότεροι εργαζόμενοι εργάζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο για ένα χρονικό διαστημα μόνο του οικονομικού έτους, λαμβάνουν κατά μέσο όρο επιστροφή περίπου 1108 Λίρες Αγγλίας!!! Ωστόσο, δεν είναι δυνατόν να επιστραφούν οι ιατρικοί και κοινωνικοί φόροι. Από την άλλη πλευρά, η διάρκεια της περιόδου εργασίας στο Ηνωμένο Βασίλειο υπολογίζεται στη σύνταξή σας.

Κατά την παραμονή σας στο Ηνωμένο Βασίλειο, είναι αναγκαίο να:
  • Εγγραφείτε στο Υπουργείο Εσωτερικών (αν είστε Βούλγαρος πολίτης, Ρουμάνος πολίτης ή κάτοικος χώρας εκτός ΕΕ)
  • Αιτηθείτε για ένα Εθνικό Αριθμό Ασφάλισης

Τι είναι το έντυπο P45;

Το P45 είναι ένα έντυπο που λαμβάνετε από τον εργοδότη σας όταν τελειώνει η περίοδος εργασίας σας. Μπορεί να το χρειαστείτε για τα εξής:
  • Διεκδίκηση επιστροφής του φόρου κατά τη διάρκεια της ανεργίας
  • Διεκδίκηση επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας
  • Για να το δώσετε στο νέο εργοδότη σας για να αποφευχθεί η καταβολή έκτακτης εισφοράς

Τι είναι το έντυπο P60;

Το έντυπο P60 εκδίδεται από τον εργοδότη στον εργαζόμενο και αναφέρει λεπτομέρειες από τον μισθό του εργαζομένου, Φορολογικές και PRSI εισφορές για το φορολογικό έτος. Το έντυπο πρέπει να εκδίδεται για όλους τους εργαζόμενους στο τέλος του φορολογικού έτους / πριν από την 1η Ιουνίου που ακολουθεί μετά το τέλος του φορολογικού έτους. Από το φορολογικό έτος 2010-11 και μετά ένα έντυπο P60 μπορεί να παρέχεται, ώς έντυπο ή ηλεκτρονικά.


Τι είναι ο National Insurance Number;

Είναι ο Εθνικός Αριθμός Ασφάλισης και προσδιορίζει τον φορολογούμενο, και ο αριθμός NI μπορεί να βρεθεί στο επάνω μέρος των εντύπων P45 ή P60.


Τι είναι η National Insurance;

Αυτή είναι η ασφάλιση συνταξιοδότησης. Για τις χώρες της ΕΕ δεν επιστρέφεται.


Πόσα χρόνια πίσω μπορείτε να αιτηθείτε για να πάρετε τους επιπλέον φόρους;

Μπορείτε να αιτηθείτε μέχρι 4 χρόνια πίσω από το τρέχον φορολογικό έτος.

Πόσος καιρός χρειάζεται για να λάβετε την επιστροφή;

Κατά μέσο όρο χρειάζεται από 12 εώς 14 εβδομάδες από τη στιγμή που τα έγγραφά σας αποστέλλονται στις φορολογικές αρχές. Παρ' όλα αυτά ο χρόνος διαφέρει από υπόθεση σε υπόθεση.