Κοινωνικη Ευθυνη

Κατά τις τελευταίες δεκαετίες ο πλανήτης που ζούμε έχει αλλάξει δραματικά. Κάθε μέρα χιλιάδες δέντρα κόβονται και πολλά εργοστάσια, μαζί με τους μεγάλους βιομηχανικούς οργανισμούς που ρυπαίνουν διαρκώς το περιβάλλον με τόνους CO2 και άλλων επιβλαβών ουσιών.

Η ομάδα Dendax πιστεύει ακράδαντα ότι κάθε άνθρωπος πρέπει να εξετάσει τις καθημερινές ενέργειες του και να προσπαθήσει να είναι φιλικος προς τον πλανήτη με κάθε δυνατό τρόπο, για παράδειγμα με τα πόδια στη δουλειά ή με τη χρήση ανακυκλωμένου χαρτιού. Μέρος της κοινωνικής μας ευθύνης, περιλαμβάνει δύο φιλικά προς το περιβάλλον προγράμματα:


“Πάρτε την επιστροφή φόρου σας με Dendax. Go Green on-line!”

Η κύρια ιδέα της πρωτοβουλίας είναι ότι δεν απαιτούμε από τους πελάτες μας για να συμπληρώνουν έντυπα εγγραφής σε χαρτί, που αποτελείται από περισσότερα από 10 σελίδες. Τα πάντα μπορούν να γίνουν εντελώς on-line, οποίο θα σώσει όχι μόνο χρόνο και χρήμα, αλλά και τόνους χαρτιού και εκατοντάδες δέντρα κάθε χρόνο. Με την online υπηρεσία μας επιστροφής φόρου και online επεξεργασία, θα σώσει εκατοντάδες συσκευασίες χαρτιού κάθε μήνα. Με μεγάλη λύπη, ωστόσο εμείς ομολογουμε ότι είναι σχεδόν αδύνατον να μη χρησιμοποιηθεί κανένα απολύτως χαρτί και για αυτόν τον λόγο Dendax βάζει προσπάθεια να χρησιμοποιούν ανακυκλωμένο χαρτί όπου είναι δυνατόν. 

Πρωτοβουλία Ανακύκλωσης

Η ομάδα μας πιστεύει ακράδαντα και υποστηρίζει την πρωτοβουλία ανακύκλωσης για τη συλλογή των διαφόρων σκουπιδιών υλικού. Για το λόγο αυτό έχουμε δώσει διαφορετικά είδη κάδων ανακύκλωσης στο γραφείο μας.

Οδηγούμε αυτοκίνητα CNG cars

Χρησιμοποούμε αυτοκίητα CNG cars για όλα τα επαγγελματικά μας ταξίδια τα οποία είναι περισσότερο φιλικά προς το περιβάλλον από ότι τα βενζινοκίνητα και τα ντιζελοκινήτα.