Γερμανια Επιστροφη Συνταξης


Γερανία Επιστροφή Σύνταξης

Όσοι δεν είναι Ευρωπαίοι πολίτες μπορούν να πίσω τις εισφορές για σύνταξη (περίπου 9,5% του μισθού) 2 χρόνια αφού φύγουν από την Ευρώπη, εάν πλήρωναν για σύνταξη για λιγότερο από 5 χρόνια. Μόνο οι μήνες κατά τους οποίους έγινε η συνεισφορά υπολογίζονται για την περίοδο αυτή και επιστρέφονται μόνο οι εισφορές του εργαζομένου και όχι του εργοδότη. Πρέπει να γνωρίζετε ότι εάν δουλέψατε σε άλλη Ευρωπαϊκή χωρά, υπολογίζεται στην περίοδο των 5 ετών.

Πόσα χρόνια πίσω μπορώ να αιτηθώ για επιστροφή σύνταξης?

Μπορείτε να αιτηθείτε για επιστροφή σύνταξης μέχρι το 1995.

Πόσο χρόνο χρειάζεται να περιμένω?

Η διαδικασία διαρκεί έως 6 μήνες μέχρι να πάρετε πίσω τις συνταξιοδοτικές εισφορές. Η τελική απόφαση έγκειται στο αρμόδιο γραφείο της Γερμνίας.

Τι διακιολογητικά απαιτούνται για να αιτηθώ?

Για να αιτηθείτε για την επιστροφή σύνταξης από τη Γερμανία χρειάζεται να έχετε αντίγραφα από:
  • Lohnsteuerbescheinigung ή τελική απόδειξη είσπραξης αμοιβών για κάθε χρόνο
  • Πιστοποιητικό εγγραφής και διαγραφής από τη Γερμανία
  • Διαβατήριο

Τι πρέπει να κάνω εάν δεν έχω Lohnsteuerbescheinigung?

  • Πρέπει να επικοινωνήσετε με τον εργοδότη σας, μιας και είναι υποχρεωμένος να σας εκδόσει ένα αντίγραφο
  • Η Dendax μπορεί να αποκτήσει αυτό το έγγραφο από τον εργοδότη σας

Ποια είναι η αμοιβή για την υπηρεσία?

Η αμοιβή μας είναι 22% από το ποσό επιστροφής. Υπάρχει ελάχιστη χρεώση 199 EUR.
Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ και τραπεζικές χρεώσεις!!