Γερμανια Επιστροφη Φορου

Επιστροφή φόρου εισοδήματος από τη Γερμανία
Η φορολόγηση των εισοδημάτων ενός ατόμου στη Γερμανία είναι προοδευτική, με άλλα λόγια, όσο υψηλότερο είναι το εισόδημα, τόσο υψηλότερος είναι ο συντελεστής του φόρου που πρέπει να καταβληθεί. Οι γερμανικοί φορολογικοί συντελεστές για τα άτομα είναι μεταξύ 14% και 45% για το 2018. 

Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα Φορ. Συντ.
0 - 9.000 €0 %
9.001 - 54.949 € 14 %
54.950 - 260.532 € 42 %
260.533 € και άνω45 %

Όλοι οι εργαζόμενοι και αυτοαπασχολούμενοι πρέπει να πληρώνουν φόρους εισοδήματος. Ένα άτομο που γίνεται "μόνιμος κάτοικος" θα έχει φόρους που υπολογίζονται στο εισόδημά του από τη Γερμανία και το εξωτερικό. Ένας αλλοδαπός κάτοικος που απασχολείται στη Γερμανία καταβάλλει φόρους μόνο για εισόδημα που αποκτήθηκε στη Γερμανία.

Οι εργοδότες υποχρεούνται να παρακρατήσουν τον φόρο που οφείλεται, τον φόρο εισοδήματος και την κοινωνική ασφάλιση σε μηνιαία βάση από εισόδημα που αποκτάται ως μισθός. Πρέπει επίσης να πληρώνετε φόρο εκκλησίας (8-9%) εάν είστε συνδεδεμένοι με μια θρησκευτική κοινότητα που χρεώνει φόρο. Οι φορολογικές δηλώσεις πρέπει να υποβάλλονται μέχρι το τέλος Ιουλίου του επόμενου έτους και το μέσο ποσό επιστροφής είναι 2125 ευρώ!

Πιθανότατα έχετε δικαίωμα επιστροφής φόρου σε περίπτωση:
  • Εργάστηκε στη Γερμανία για λιγότερο από ένα ημερολογιακό έτος - για παράδειγμα, εργασήκατε ως εποχικά εργαζόμενος ή είχατε διακοπή μεταξύ δύο θέσεων εργασίας ή αρχίσατε να εργάζεστε τον Μάρτιο και σταματήσατε τον Νοέμβριο
  • Εργάσατε για περισσότερους από έναν εργοδότες κατά τη διάρκεια ενός έτους
  • Εργάζεστε για δύο ή περισσότερους εργοδότες την ίδια στιγμή

Ποιοι φόροι μπορούν να επιστραφούν;
Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να πάρετε πίσω τους Φόρους Εισοδήματός σας, καθώς και επιδόματα τέκνων για τα παιδιά σας σε περίπτωση που είναι κάτω των 18 (ή 25 σε περίπτωση που είναι φοιτητές). Βρες περισσότερα εδώ!
  
Μπορώ να πάρω πίσω τον φόρο Sozial- und Rentenversicherung (κοινωνικές και σύνταξης εισφορές);
Δεν είναι δυνατή η επιστροφή των φόρων αυτών για τους πολίτες της ΕΕ κάτω από την ηλικία των 65 ετών. Είναι πιθανό εάν είστε τουλάχιστον 65 ετών ή οποιοσδήποτε πολίτης εκτός ΕΕ. Βρες περισσότερα εδώ!

Παρέχουμε επίσης επιστροφή φόρου σε όσους εργάζονται στη Γερμανία ως ελεύθεροι επαγγελματίες (Selbstständige Arbeit)
Κάποιος που είναι ελεύθερος επαγγελματίας είναι υποχρεωμένος να υποβάλει φορολογική δήλωση μέχρι το τέλος Μαϊου. Αν πληρώνετε τακτικά προκαταβολές επί των φόρων ή έχετε ετήσιο εισόδημα (όχι κύκλο εργασιών) μεγαλύτερο από € 17.500, μπορούμε να σας βοηθήσουμε να συμπληρώσετε φορολογικές δηλώσεις. Θα χρειαστούμε μόνο κάθε τιμολόγιο που έχετε εκδώσει ή αποδεχθεί

Τι είναι το Lohnsteuerbescheinigung;
Lohnsteuerbescheinigung (ή LBS) είναι η περιληπτική παρουσίαση των αποδοχών και των φόρων που ένας εργαζόμενος έχει υποστεί κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους από τον εργοδότη. Εάν ο εργοδότης διαβιβάσει τα δεδομένα στην φορολογική υπηρεσία ηλεκτρονικά, δεν είναι απαραίτητο να επισυνάψει το LBS σε μια αίτηση φορολογικής δήλωσης. Το Lohnsteuerbescheinigung εκδίδεται από τον εργοδότη στο τέλος της απασχόλησης ή στο τέλος του ημερολογιακού έτους. Όλοι οι εργοδότες υποχρεούνται νομικά να εκδώσουν το έντυπο μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου του επόμενου έτους (για παράδειγμα μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου 2019 για τη χρήση 2018)

Τι πρέπει να κάνω εάν δεν έχω Lohnsteuerbescheinigung;
  • Θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον εργοδότη, όπως ο ίδιος έχει νομική υποχρέωση να εκδώσει ένα αντίγραφο
  • Η Dendax μπορούν να αποκτήσει το έγγραφο από τον εργοδότη σας

Πόσα χρόνια πίσω μπορώ να διεκδικήσω επιστροφή φόρου;
Μπορείτε να διεκδικήσετε επιστροφή φόρου από τη Γερμανία μέχρι 4 χρόνια πίσω. 

Πόσο καιρό παίρνει μέχρι να πάρω την επιστροφή μου;
Μπορεί να χρειαστούν 4 -6 μήνες, μέχρι να πάρετε την επιστροφή φόρου εισοδήματος. Η τελική απόφαση εναπόκειται στη γερμανική εφορία.

Ποιά είναι η αμοβή για την υπηρεσία;
Η τιμή είναι 14% από το επιστραφέν ποσό. Υπάρχει ελάχιστη χρέωση 59 EUR.
Η τιμή δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ ή τραπεζικά έξοδα!