Tuloveronpalautus LuxemburgistaTuloveronpalautus Luxemburgista


Kaikkien työntekijöiden ja yrittäjien jotka saavat jonkinlaista tuloa työstään Luxemburgissa, täytyy maksaa 8-40% tuloveroa. Toisaalta, heillä on oikeus pyytää veronpalautusta poistuessaan maasta.

Mikä on Certificat de Remuneration/Certificat de Salaire ou de Pension?


Certificat de Remuneration/Certificat de Salaire ou de Pension on asiakirja joka työnantajan on annettava työntekijälle verovuoden tai työsuhteen päättyessä. Siitä selviää palkkatulojen lopullinen summa ja työnantajan tuloistasi maksamat verot. Pidä tämä asiakirja turvallisessa paikassa, koska veronpalautuksia anottaessa se nopeuttaa toimenpiteitä.

Miten monta vuotta taaksepäin voin hakea palautuksia?

Voit hakea palautuksia takautuvasti yhdeltä vuodelta hakemuksen päivämäärästä lukien.

Miten pitkään veronpalautuksen saamisessa kestää?

Käsittelyaika on keskimäärin 6-12 kuukautta siitä hetkestä kun asiakirjat on toimitettu Luxemburgin veroviranomaisille, mutta todellinen aika vaihtelee tapauskohtaisesti.

Kuinka paljon on palvelumaksu?

Hinta on 10% veronpalautuksena saadusta summastaa. Vähimmäislaskutus on 58 EUR.
Hinta ei sisällä arvonlisäveroa tai pankkimaksuja.