This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By using the Dendax website you are consenting to our use of cookies in accordance with our Policy.

Islanti - LapsilisätLapsilisät Islannissa

Islannilla, kuten useimmilla muillakin Pohjoismailla, on valtion valvoma lapsilisäjärjestelmä joka on yhteydessä työnantajilta saatavaan tietoon. Islannista on kuitenkin mahdollista saada lapsilisää takautuvasti kuudelta vuodelta, jos tietyt ehdot täyttyvät.
Lapsilisä Islannissa on sosiaalinen etuus, jonka suuruus on riippuvainen molempien vanhempien tuloista. Etuus määritellään seuraavan vuoden maksettujen verojen perusteella. Lapsilisää maksetaan siihen asti kunnes lapsi täyttää 18 vuotta.

Pelkistetyt ehdot lapsilisän hakemiseksi

Jos olet Euroopan talousalueen kansalainen, sinulla on alle 18-vuotias lapsi ja olet työskennellyt Islannissa yli kolme kuukautta, voit olla oikeutettu lapsilisään. Tärkeimmät ehdot ovat, että asuit laillisesti Islannissa (rekisteröityneenä väestörekisteriin) ja olet kuulunut joko Islannissa tuloverotettavien (olet tehnyt veroilmoituksen tai työnantaja hoiti veroilmoituksen) tai Islannin sosiaaliturvan piiriin.

Tarvittavat asiakirjat

  • Kopio lapsen/lasten syntymätodistuksesta
  • Todistus asumismuodosta, esim. vihkitodistus
  • Oikeaksi todistettu kopio molempien puolisoiden verotuspäätöksistä haettavista vuosista
  • Todistus siitä että lapsilisää hakeva henkilö on huolehtinut lapsesta/lapsista, esim. todistus koko perheestä sen asuessa Islannissa siten että siitä selviää myös lasten iät
  • Alkuperäinen todistus lapsilisistä lapsen/lasten kotimaasta, tai todistus siitä ettei lapsilisää ole maksettu kotimaasta

Miten pitkään veronpalautuksen saamisessa kestää?

Käsittelyaika on keskimäärin 12-14 viikkoa siitä hetkestä kun asiakirjat on toimitettu Islannin veroviranomaisille, mutta todellinen aika vaihtelee tapauskohtaisesti.

Kuinka paljon on palvelumaksu?

Hinta on 22% veronpalautuksena saadusta summastaa. Vähimmäislaskutus on 99 EUR.

Hinta ei sisällä arvonlisäveroa tai pankkimaksuja.