Vrácení daní ze ŠpanělskaVrácení přeplatku daně z příjmu ze Španělska


Všichni zaměstnanci, kteří pracují ve Španělsku a platí daň z příjmu, mají právo dostat zpět přeplatky svých odvedených daní.

Jaké dokumenty potřebuji k vrácení přeplatku daně?

Základním dokumentem je "Certificado de retenciones".

Co je "Certificado de retenciones"?

"Certificado de retenciones" je roční souhrnné prohlášení, které obdržíte od svého zaměstnavatele na konci daňového roku, nebo během roku při odchodu ze zaměstnání. Ukazuje jednak celkovou vydělanou sumu peněz a také částku, kterou zaměstnavatel zaplatil daňovému úřadu z Vašich příjmů jako zálohu na daň a sociální a zdravotní pojištění. Při odjezdu ze Španělska se prosím ujistěte, že jste formulář "Certificado de retenciones" od svého zaměstnavatele obdržel/a. Rovněž si zkontrolujte, zda formulář obsahuje razítko a podpis zaměstnavatele, který tento formulář vystavil.

Co mohu dělat, pokud nemám "Certificado de retenciones"?

Pokud jste formulář neobdržel/a, můžete si o něj individuálně zpětně zažádat, nebo se obrátit na nás.

Kolik let zpětně mohu zažádat o vrácení přeplatku daní ze Španělska?

Můžete požádat o vrácení daní až za 4 roky zpětně.

Jak dlouho trvá vyřízení vrácení přeplatku daní?

Průměrně 6 měsíců od data, kdy jsou všechny dokumenty odeslány na daňové úřady. Přesná doba pro vrácení daňového přeplatku je pro každého klienta jiná a závisí na době zpracování daňovým úřadem.

Kolik je poplatek za služby?

Cena je 22% z vrácené částky. Minimální poplatek je ve výši 99 EUR.
Cena nezahrnuje DPH a bankovní poplatky.