Vrácení daní ze SlovenskaVrácení přeplatku daně z příjmu ze Slovenské republiky

Všichni zaměstnanci, kteří pracují na Slovensku, platí 19 % daň z příjmu a mají právo dostat případné přeplatky svých odvedených daní zpět.
Ujistěte se, že po odchodu ze Slovenska jste od svého zaměstnavatele/ů obdržel/a všechny formuláře “Potvrdenie o príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti, o preddavkoch na daň, o daňovom bonuse na vyživované deti za obdobie…”

Co je potvrzení o příjmech fyzických osob?

Potvrdeni o príjmoch fyzickej osoby je roční souhrnné prohlášení, které obdržíte od svého zaměstnavatele na konci daňového roku, nebo během roku při odchodu ze zaměstnání . Ukazuje celkovou vydělanou sumu peněz od Vašeho zaměstnavatele a částku, kterou zaměstnavatel zaplatil daňovému úřadu z Vašich příjmů. Zkontrolujte si prosím také, že na Vašem Potvrdenie je razítko a podpis zaměstnavatele, který Potvrdenie vystavil.

Kolik let zpátky mohu zažádat o vrácení daní?

Můžete požádat o vrácení daní až 3 roky zpětně.

Jak dlouho trvá vyřízení vrácení přeplatku daní?

Průměrně 4-6 měsíců od data, kdy jsou všechny dokumenty odeslány na daňové úřady, záleží na době zpracování daňového úřadu.

Kolik je poplatek za služby?

Cena je 22% z vrácené částky. Minimální poplatek je ve výši 99 EUR.
Cena nezahrnuje DPH a bankovní poplatky!