Vrácení daní z UKVrácení přeplatku daně z příjmu z Velké Británie


Daňový systém v Anglii vyžaduje platbu daní předem od každé osoby pobírající mzdu v UK, ta po ukončení práce nebo na konci finančního roku může požádat o vrácení daní. Zažádat o vrácení přeplatku daní je možné až 4 roky zpětně. Pokud však finanční úřad zjistí nedoplatek na daních, může na Vás uvalit penále za opožděnou žádost spolu s úrokem z částky.

Protože většina zahraničních zaměstnanců pracuje ve Velké Británii pouze po část fiskálního roku, výše průměrné refundace je asi 1108 GPB! Avšak není možné refundovat medical a social tax. Na druhou stranu je délka Vašeho pracovního poměru v UK započítávána do Vašeho důchodu.

Váš zaměstnavatel Vám může odečíst následující daně:

  • Daň z příjmu, 20 až 45 %
  • National Insurance tax, 12 %

Během Vašeho pobytu v UK je nevyhnutelné:

  • zaregistrovat se v Home Office (pokud jste Bulhar, Rumun, nebo rezident země mimo EU);
  • požádat o National Insurance Number.

Co je to formulář P45?

P45 je dokument, který obdržíte od svého zaměstnavatele, když opouštíte zaměstnání. Můžete jej potřebovat k následujícím úkonům:
  • Žádat o vrácení daní během nezaměstnanosti,
  • Žádat o sociální dávky
  • předat Vašemu novému zaměstnavateli, abyste se vyhnul/a placení emergency tax.

Co je dokument P60?

Dokument P60, vydáváný zaměstnavatelem zaměstnanci, potvrzuje údaje o zaměstnaneckých příjmech, daních a sociálních dávkách za daňový rok. Dokument musí být vydán všem zaměstnancům na konci daňového roku / před 1. červnem dalšího roku. Od daňového roku 2010-11 může být dokument P60 zaslán i elektronicky.

Co je to National Insurance Number?

National Insurance Number je uvedeno na P45 nebo P60 v horní části dokumentu jako identifikace plátce daní.

Co je to National Insurance Tax?

National Insurance Tax je důchodové pojištění, které je v rámci států EU nevratné.

Kolik let zpětně můžete zažádat o vrácení přeplatku daní z UK?

O vrácení přeplatku daní z Velké Británie můžete zažádat až 4 roky zpětně.

Jak dlouho trvá, než je mi přeplatek daní vrácen?

Průměrně trvá vyřízení vrácení přeplatku daní 12 až 14 týdnů od data zaslání žádosti na daňový úřad. Přesná doba refundace pro každého klienta záleží na době zpracování daňového úřadu.