Vrácení daní z USA

Vyvinuli jsme snadnou aplikaci e-taxfiling.com, kde můžete podat své daňové přiznání v USA ve 4 krocích a 4 minutáchVrácení přeplatku daní z příjmu z USA


Nabízíme profesionální daňové služby pro každého, kdo pracoval v USA. Z USA je možné refundovat (tzn. vrátit přeplatek daně) federální a státní daň z každého státu v USA. Možné je i vrácení regionální daně v mnoha státech USA.
V Dendaxu se řídíme americkými předpisy a můžeme Vám garantovat nejvyšší možnou výši vráceného přeplatku daní!

Jaké daně se v USA platí

Daňová struktura v USA se skládá z mnoha různých daní:
  • federální daň
  • státní daň
  • regionální daň
  • zdravotní a sociální pojištění
Hlavní daní je federální daň. Federální daň je odečítána z celkového příjmu každého jednotlivce, pracujícího v USA. Sazba federální daně závisí na výšce výdělku a může dosáhnout až 25 %. Účastníci J-1 Work and Travel programů platí obvykle 10 % - 15 % v rámci federální daně z příjmu.

Státní daň je odčítána z celkového příjmu každého jednotlivce pracujícího v USA kromě následujících zemí: Aljaška, Florida, Nevada, New Hampshire, Jižní Dakota, Texas, Washington a Wyoming. Sazba státní daně závisí na daném státě a může dosáhnout až 15 %. Některé státy USA uplatňují odlišný systém daňových úlev, a proto se může stát, že je refundovaná částka rozdílná u federálních a státních daní.

Lokální daň (neboli Regionální daň) odčítaná z osobního příjmu se používá jen v některých městech nebo zemích. Tato daň obvykle nepřekročí 3 % z příjmu. Ve většině případů Vám tato daň není z příjmu odčítána. Proces vrácení přeplatku lokálních daní je složitý a v některých případech úplně nemožný.

Zdravotní a sociální pojištění mohou být v určitých případech odečtené z Vašeho příjmu. Tyto daně mají být odečtené jak všem americkým rezidentům tak i všem účastníkům H2B víz a jednotlivcům považovaným za rezidenty (např. studenti J-1 programů pobývající déle než 183 dní). Účastníci J-1 Work and Travel programů neplatí zdravotní a sociální pojištění.

Pokud Vám je zaměstnavatel odečte z Vašeho příjmu, požádejte ho o nápravu této chyby. Proces refundace zdravotního a sociálního pojištění je delší a obvykle i problematičtější. Musíte mít Váš DS-2019 formulář, přesné jméno, adresu a tel. číslo Vašeho zaměstnavatele, a pokud je to možné, i W-2 formulář od Vašeho zaměstnavatele.

Jaké dokumenty potřebujete k vrácení přeplatku daně?

K dosažení úspěšného zažádání o vrácení přeplatku daní v nejkratším možném čase je třeba nám zaslat: 
  • W-2 formulář nebo kopii poslední kumulativní výplatní pásky od každého zaměstnavatele v USA za žádaný rok,
  • kopii Vaší Social Security Card, abychom znali Vaše Social Security Number.

Co je to W2 formulář?

W2 formulář je roční výkaz, který sumarizuje, kolik jste si vydělali u svého zaměstnavatele za celý daňový rok. Ukazuje celkovou částku, kterou jste si vydělali u svého zaměstnavatele, a částku daní, kterou Váš zaměstnavatel zaplatil daňovému úřadu z Vašeho příjmu. Zaměstnavatelé v USA musí zaslat W2 formulář svému zaměstnanci do 31. ledna za každý kalendářní rok. W2 formulář se nevztahuje k daňovému období, ale k kalendářnímu roku (od 1. ledna do 31. prosince).

Co je to Social Security number?

Social Security number (SSN) je devítimístné číslo vydávané americkým občanům, stálým rezidentům, a přechodným (pracujícím) rezidentům. Jeho základním smyslem je sledování jednotlivců pro daňové účely. Buďte opatrní a nezveřejňujte Vaše Social Security number bez podepsaných dokumentů o ochraně dat.

Co mohu dělat, pokud nemám všechny potřebné dokumenty?

Přestože nemáte všechny potřebné dokumenty, stále můžete zažádat o vrácení daní. Jedinou věc, kterou od Vás vždy potřebujeme je Social Security Number. Naši specialisté na vrácení daní kontaktují Vašeho zaměstnavatele a vyžádají si kopie potřebných dokumentů jako Vaši zástupci. Neváhejte kontaktovat náš tým pro bližší informace.

Jak velkou refundaci mohu očekávat?

Průměrná refundovaná částka pro USA je 970 USD.

Vaši refundaci si můžete vypočítat z Vašich výplatních dokumentů díky naší online kalkulačce vrácení přeplatku daní.
Online kalkulace daní je pouze přibližná. Výslednou částku vždy stanoví daňový úřad IRS - Internal Revenue Sevice. Nicméně Vám garantujeme, že budeme refundovat nejvyšší možnou částku díky našim zkušenostem z jednání s daňovými úřady v USA.

Kolik let zpětně mohu žádat o vrácení přeplatku daní z USA?

Můžete žádat 4 roky zpětně.

Jak dlouho trvá, než je mi přeplatek daní vrácen?

Průměrná doba vypracování americkým daňovým úřadem je 8-12 týdnů pro federální a minimálně 8-14 týdnů pro státní daň. Přesná doba procesu vrácení daní je u každého klienta odlišná a závisí na době zpracování požadavku daňovým úřadem.