Vrácení daní z PolskaVrácení přeplatku daně z příjmu z Polska

Všichni zaměstnanci, kteří pracují v Polsku, platí daň z příjmu a mají právo dostat případné přeplatky svých odvedených daní zpět.
Ujistěte se, že po odchodu z Polska jste od svého zaměstnavatele/ů obdržel/a všechny formuláře “Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy - PIT 11” nebo “Informacja o wysokošci przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemajace w polsce miejsca zamieszkania IFT-1/IFT-1R”.

Co je “Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy” nebo
“Informacja o wysokošci przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemajace w polsce miejsca zamieszkania “ ?

“Informacja o dochodach…“ nebo “Informacja o wysokošci…” je roční souhrnné prohlášení, které obdržíte od svého zaměstnavatele na konci daňového roku, nebo během roku při odchodu ze zaměstnání. Ukazuje celkovou vydělanou sumu peněz od Vašeho zaměstnavatele a částku, kterou zaměstnavatel zaplatil daňovému úřadu z Vašich příjmů. Zkontrolujte si prosím také, že na Vašem dokladu “Informacja o dochodach…” je razítko a podpis zaměstnavatele, který “Informacja…“ vystavil.

Kolik let zpátky mohu zažádat o vrácení daní?

Můžete požádat o vrácení daní až 2 roky zpětně.

Jak dlouho trvá vyřízení vrácení přeplatku daní?

Průměrně 6 - 8 měsíců od data, kdy jsou všechny dokumenty odeslány na daňové úřady, záleží na době zpracování daňového úřadu.

Jaký je poplatek za naše služby?

Cena je 22% z vrácené částky. Minimální poplatek je ve výši 399 PLN.
Cena nezahrnuje DPH a bankovní poplatky!