Vrácení daní z Nového ZélanduRefundace daní z příjmu z Nového Zélandu

Zákony Nového Zélandu vyžadují, aby lidé a organizace platili daně. Vláda využívá tyto daně k úhradě vládních výdajů, včetně veřejných služeb na Novém Zélandu, jako jsou vzdělání, nemocnice a zdravotní péče, silnice a sociální péče. Téměř všichni novozélandští přispívají na tyto služby placením daní. Fiskální rok trvá od 1. dubna do 31. března. Většina zaměstnanců zaplatí správnou částku daní ze své mzdy a na konci fiskálního roku nepotřebují nic přiznávat. Mnoho daňových poplatníků však musí podat individuální daňové přiznání (IR3), které zahrnuje celý příjem během fiskálního roku.

Rezident či nerezident?

Jste rezident v případě, že:
  • Jste na Novém Zélandu pobývali  po dobu delší než 183 dní v jakémkoli 12-ti měsíčním období a neuskutečnilo se, že jste se stali nerezidenty. Tyto 183 dní nemusí být nepřetržité.
  • Máte "trvalé místo pobytu" na Novém Zélandu
nebo
  • Jste pracovně vysláni mimo Nový Zéland vládou Nového Zélandu
Pokud jste považováni za rezidenta, budete zdaněni na základě vašich celosvětových příjmů. Tato částka zahrnuje váš příjem z Nového Zélandu a všech ostatních zemí. Musíte ohlásit příjmy ze zahraničí v případě,  které obdržíte během období, kdy jste považováni za rezidenta na Nového Zélandu.

Které daně jsou odváděny ze mzdy?

Všichni zaměstnanci mají mít číslo IRD. Standardní daňová sazba osoby je 10,5 až 33%, ale v případě, že nemáte číslo IRD, je tato sazba 45%.

Kolik let zpětně mohu požádat o vrácení daně?

Můžete uplatnit až 4 roky zpětně ode dne podání daňového přiznání.

Jak dlouho trvá proces refundace?

V průměru trvá vyřízení až 6 měsíců ode dne obdržení dokumentů daňovými úřady. Čas se však může lišit případ od případu.

Jaká je cena služby?

Cena je 14% z vrácené částky. Minimální poplatek je ve výši 99 NZD.
Cena nezahrnuje DPH a bankovní poplatky!