Vrácení daní z NorskaVrácení přeplatku daně z příjmu z Norska

Všichni zaměstnanci, kteří pracují v Norsku, platí daň z příjmu a mají právo dostat případné přeplatky svých odvedených daní zpět. Občané jiných zemí, kteří pracují v Norsku mají obvykle nárok na vrácení části ze zaplacených daní. Výše daní (procento, kterým jsou Vaše příjmy zdaněny) je uvedeno na “Daňové kartě” (Skattekort).
Daně jsou v Norsku centrálně zpracovávány státem a “Předvyplněné daňové přiznání” je rozesíláno Daňovým úřadem přímo jednotlivým zaměstnancům ke kontrole. Ujistěte se proto, že jste po odchodu z Norska obdrželi “Předvyplněné daňové přiznání” (Selvangivelse), popř. ještě některý další z těchto dokumentů: “Předběžný přehled daní k úhradě” (Forelopig oversikt over skatter), “Daňové rozhodnutí” (Skatteoppgjor). Od svého/svých zaměstnavatele/ů jste také mohl/a obdržet další formuláře “Lonns- og trekkoppgave” - potvrzení o příjmech a zaplacených daních. Pro komunikaci s norským Daňovým úřadem Vám bylo přiděleno norské identifikační číslo (Fodselsnummer) popř. prozatimní číslo (D-nummer).

Jaké dokumenty potřebuji pro podání daňového přiznání a vrácení daní z Norska?

Pro zpracování daňového přiznání je potřeba především znát norské identifikační číslo (Fodselsnummer) popř. prozatimní číslo (D-nummer) a odevzdat nám “Lonns- og trekkoppgave” - Potvrzení o příjmech a zaplacených daních od zaměstnavatele a “Předvyplněné daňové přiznání” (Selvangivelse) - má-li ho klient k dispozici.

Co je “Předvyplněné daňové přiznání“ (Selvangivelse)?

Selvangivelse je roční prohlášení, které obdržíte od norského Daňového úřadu na konci daňového roku a obsahuje předběžný výpočet daňové povinnosti na základě informací od zaměstnavatelů, bank, státních úřadů, atd. Ukazuje celkovou vydělanou sumu peněz od Vašeho zaměstnavatele, částku, kterou zaměstnavatel zaplatil daňovému úřadu z Vašich příjmů a případné daňové odpočty, na které máte nárok.

Kolik let zpátky mohu zažádat o vrácení daní?

Můžete požádat o vrácení daní až 3 roky zpětně.

Jak dlouho trvá vyřízení vrácení přeplatku daní?

Průměrně 3 - 9 měsíců od data, kdy jsou všechny dokumenty odeslány na daňové úřady, záleží na době zpracování daňového úřadu.

Kolik je poplatek za služby?

Cena je 80 EUR.
Cena nezahrnuje DPH a bankovní poplatky!