Vrácení daní z Nizozemska


Vrácení daní z Nizozemí

V Nizozemí platí progresivní zdanění, tzn. že daňová sazba se stanoví podle výše Vaší mzdy. Je však potřeba mít na mysli, že odvody, které Vám zaměstnavatel strhává ze mzdy (loonheffing), se skládají z daně z příjmů a sociálního pojištění (důchodové pojištění, příspěvky v nezaměstnanosti a další státní dávky).

Nizozemské daňové sazby pro fyzické osoby v roce 2018:


Zdanitelný příjem Daň Sociální pojištění Celková sazba
0 to 20,142€ 8,90 % 27.65 % 36.55 %
20.142 to 33.994€ 13,20 % 27.65 % 40.85 %
33.994 to 68.507€ 40,85 % 40.85 %
68.507 and above 51,95 % 51,95 %


Co je potřeba k vrácení daně z příjmu?

Daň z příjmů Vám pomůžeme vrátit na základě podání daňového přiznání, kde se uvádí celoroční příjmy z Nizozemí a země Vašeho daňového domicilu. Vaše holandské příjmy jsou uvedeny v dokumentu zvaném Jaaropgave, který dostanete na konci daňového roku od svého zaměstnavatele.

Co dělat, když nemám Jaaropgave?

Buď můžete kontaktovat zaměstnavatele anebo ho za Vás získáme my.

Kolik let zpětně mohu požádat o vrácení daní?

O vrácení daní z Holandska můžete zažádat až 5 let zpětně.

Refundace Zorgtoeslag

Zorgtoeslag je podporován vládou a vyplácí se daňovým poplatníkům ( rodinám nebo jednotlivcům ) s nízkými příjmy, kteří si nemohou dovolit výdaje na sociální pojištění. V případě, že máte nárok ( závisí na výši Vašeho příjmu ), pomůžeme Vám získat i tento příspěvek. Neváhejte se nás zeptat na více informací!

Dětské přídavky a podpora

Existují tři různé typy příspěvků na děti, které je možné získat. Kinderbijslag je určený pro každého a Kindgebonden Budget jen pro některé, kteří splňují kritéria a Kinderopvangtoeslag. Více informací o přídavcích naleznete zde.

Jsem český loďař pracující v Nizozemí. Můžete mi pomoci ve vrácení daní?

Ano, máme zkušenosti i se specifickými požadavky českých a slovenských loďařů.

Jak dlouho trvá vrácení daní?

Průměrně 6 měsíců od zaslání dokumentů na daňový úřad, nicméně holandský finanční úřad má ze zákona lhůtu jeden rok.