Vrácení daní z Německa

Vrácení přeplatku daně z příjmu a získání přídavků na děti z Německa

V Německu funguje progresivní zdanění jednotlivců. Jinak řečeno, čím vyšší příjem, tím vyšší daně je nutno odvádět. Daňová sazba pro jednotlivce je mezi 15% a 45%.

Příjem                                                       Daň
do 8005€                                                       0  
8 005 – 13 469 €                                      14 - 24%
13 470 – 52 881 €                                    24 - 42%
52 881 – 250 000 €                                     42%
250 001 €                                                     45%

Všichni zaměstnanci a živnostníci jsou povinni odvádět daň z příjmu. Pokud jednotlivec splní podmínky pro trvalou rezidenturu v Německu, bude jeho daň vypočítána z příjmu z Německa i ze zahraničí.

Zaměstnanec nebo živnostník s daňovou rezidenturou jiné země daní v Německu pouze příjmy vydělané v  Německu. Zaměstnavatel je povinen odvádět splatnou daň, daň z příjmu a sociální pojištění každý měsíc za každého zaměstnavatele jako součást výplaty. 

Refundaci můžete získat i v případě že:
  • jste v Německu pracovali méně než jeden kalendářní rok- například pokud jste pracovali jako sezónní pracovníci, měli jste pauzu mezi dvěma zaměstnáními anebo jste začali například v březnu a skončili v listopadu
  • jste pracovali pro více, než jednoho zaměstnavatele během jednoho roku
  • jste do práce dojížděli

Daně vracíme také osobám, které v Německu podnikají jako OSVČ (Selbstständige Arbeit). Pokud pravidelně  odvádíte zálohy na daně anebo máte roční příjem (nikoliv obrat) vyšší než 17,500 , můžeme Vám pomoci s podáním daňového přiznání.
K vyřízení budeme potřebovat pouze veškeré dokumenty o Vašich příjmech - faktury přijaté a vydané.Jaké daně můžeme vrátit?

Pomůžeme Vám vrátit daň z příjmů zaplacenou v Německu nebo alespoň její část. Také, pokud máte děti mladší 18 let, popřípadě 26 let a stále studují, pro Vás můžeme získat přídavky na děti.

Co je to Lohnsteuerbescheinigung?

Lohnsteuerbescheinigung ( nebo LBS) je souhrn výdělků a zaplacených daní zaměstnance za celý daňový rok vytvořený zaměstnavatelem. Originál LBS není třeba k podání žádosti o refundaci daní, pokud zaměstnavatel zasílá data o svých zaměstnancích do daňového úřadu elektronicky. Lohnsteuerbescheinigung je vydán zaměstnavatelem na konci daňového roku. Všichni zaměstnavatelé jsou povinni tento formulář vydat svým zaměstnancům a to nejpozději koncem února následujícího roku (například koncem února 2017 za daňový rok 2016).

Co mohu dělat, pokud nemám Lohnsteuerbescheinigung LBS?

  • Je třeba kontaktovat Vašeho zaměstnavatele, aby Vám vydal náhradní doklad
  • Dendax může zažádat o tento dokument za Vás

Je možné refundovat Sozial- a Rentenversicherung daň (zdravotní a sociální pojištění)?

Bohužel o zaplacené zdravotní a sociální pojištění nelze zažádat.

Kolik let zpětně mohu žádat o vrácení daní?

O vrácení daní můžete zažádat až 4 roky zpětně (ve výjimečných případech až 7 let). 

Průměrná výše refundace daní z Německa je 1380 EUR!

Jak dlouho trvá, než získám zpět své daně?

V průměru trvá proces vrácení daní  6 měsíců od data zaslání na daňový úřad. Přesný čas pro vrácení daní je pro každého klienta jiný a záleží na daňovém úřadu.

Kolik je poplatek za daňové přiznání/refundaci?

Cena je 13% z vrácené částky. Minimální poplatek je ve výši 50 EUR.
Cena nezahrnuje DPH a bankovní poplatky!