Vrácení daní z MaltyDaň z příjmu z Malty


Fyzické osoby, které jsou registrováné jako rezidenti Malty, jsou subjekty daně z příjmu z celosvětových příjmů a některých kapitálových příjmů. Zaměstnanci platí daně podle Final Settlement System, který zajišťuje platbu daně ze zaměstnaneckého příjmu a důchodové srážky ze mzdy. Srážky odvádí zaměstnavatel oblastnímu daňovému úřadu.
Fyzické osoby, které: 
  • nejsou rezidenty Malty NEBO
  • nesídlí na Maltě
a jsou předmětem maltské daně z příjmu:
  • jejich příjem je získaný na Maltě a
  • jejich příjem ze zahraničí je poukázán nebo obdržen na Maltě.
Obecné pravidlo říká, že fyzická osoba která na Maltě během kalendářního roku stráví alespoň 183 dní, je považována za rezidenta Malty.


Na Maltě je povinnost platit tyto daně:

Daň z příjmu: Daň z osobních příjmů (mzdy ze zaměstnání nebo vlastní činnosti), kapitálových a obchodní příjmů. Daňová sazba určená pro plátce daní na Maltě je od 15 % do 35 % z hrubého příjmu. Pro rezidenta, který získává svůj příjem z práce na vedlejší pracovní poměr, je dána pevná sazba daně 15 %. Pro nerezidenty se sazba daně pohybuje mezi 20 % - 35 % z jejich příjmu.

Sociální pojištění: Zaměstnavatelé a zaměstnanci přiznávají platbu sociálního pojištění v postupném měřítku: Maximální týdně zaplacená částka z Lm 129.78 od zaměstnance i zaměstnavatele bude 10 % (Lm 12.98). Zaměstnavatel poté odečte sociální pojištění a daň z příjmu. Osoba samostatně výdělečně činná nebo živnostník jsou zákonem povinni přiznávat stejné srážky z příjmu.

Co je to formulář FS3?

FS3 formulář je dokument, který sumarizuje mzdy a zaplacené daně za daňový rok. FS3 obdržíte od Vašeho zaměstnavatele na konci každého daňového roku.

Co je to Payee's IDcard/IT reg Number?

Payee's IDcard/IT reg Number je vydáno daňovému poplatníkovi po registraci na daňovém úřadu. Číslo se skládá ze sedmi číslic a je uvedeno na přední straně Vaší ID karty.

Kolik let zpětně můžu zažádat o vrácení daní?

Můžete zažádat až 5 let zpětně k datu podání Vaší žádosti.

Jak dlouho trvá, než obdržím vratku daně?

V průměru trvá proces vrácení daně 6 měsíců od doby, kdy jsou dokumenty zaslány na daňový úřad. Tato doba je pouze orientační, záleží na rychlosti vyřízení na daňovém úřadu na Maltě.

Kolik je poplatek za služby?

Cena je 22% z vrácené částky. Minimální poplatek je ve výši 99 EUR.
Cena nezahrnuje DPH a bankovní poplatky!