Vrácení daní z LucemburskaVrácení daně z příjmu z Lucemburska


Všichni zaměstnanci, osoby samostatně výdělečně činné a živnostníci, kteří měli příjem  v Lucembursku jsou povinni odvádět daň 8-40 % z jejich příjmu.

Co je to Certificat de Remuneration/Certificat de Salaire ou de Pension?

Certificat de Remuneration/Certificat de Salaire ou de Pension je dokument, který svému zaměstnanci musí vydat každý zaměstnavatel na konci daňového roku nebo po ukončení pracovního poměru. Dokument obsahuje celkový příjem zaměstnance od zaměstnavatele a celkové zaplacené daně. Pečlivě si uschovejte tento dokument pro případ, že budete opouštět zemi a žádat o vrácení daňového přeplatku.

Kolik let zpětně mohu žádat o vrácení daní?

Můžete zažádat jeden rok zpětně.

Za jak dlouho obdržím daňový přeplatek?

V průměru trvá vrácení daní 6-12 měsíců od data zaslání dokumentů daňovému úřadu.

Kolik je poplatek za služby?

Cena je 0% z vrácené částky. Minimální poplatek je ve výši 59 EUR.
Cena nezahrnuje DPH a bankovní poplatky!