Vrácení daní z KanadyVrácení přeplatku daně z příjmu z Kanady


Získání refundace daní z Kanady má několik fází. Nejdříve je potřeba uvědomit si svůj rezidentský status.
 • Nerezident Kanady pro daňové účely:
  Daňový nerezident v Kanadě daní pouze příjmy získané na území Kanady. Jste nerezident a nevytvořili jste v Kanadě dostatečné obytné vazby a zůstali jste v zemi méně než 183 dní během fiskálního roku.
 • Považován za daňového rezidenta Kanady pro daňové účely:
  Pokud jste považováni za daňového rezidenta Kanady, daní se v Kanadě Vaše příjmy celosvětově. Jste považováni za rezidenta a nevytvořili jste v Kanadě dostatečné obytné vazby, ale zůstali jste v zemi více než 183 dní během fiskálního roku

Mám povinnost podat daňové přiznání?

Nerezident
Musíte podat daňové přiznání pokud
 • Máte k úhradě dluh na dani
 • Chcete nárokovat refundaci 

Předpokládaný rezident
Pokud jste považováni za rezidenta Kanady
 • Musíte přiznat veškeré příjmy, získané v daném roce i mimo Kanadu
 • Můžete uplatnit všechny odečty a daňové kredity, které Vám náleží
 • Musíte podat daňové přiznání v případě, že máte dluh na dani, chcete získat refundaci anebo Vás finanční úřad (CRA) vyzve k podání daňového přiznání
Obecně vzato, daňové přiznání musí být podáno nejpozději do 30. dubna následujícího roku. Například daňová přiznání 2017 musí být odeslána do 30. dubna 2018. Je ovšem možno podat daňové přiznání i za starší roky.

Jaké daně mohou být odečteny z Vašeho říjmu?

 • Federální daň z příjmu v rozmezí 15% až 33%
 • Provinční/Oblastní daň z příjmu , která se různí v závislosti na dané provincii/ oblasti. Pro více informací klikněte zde

 • Co potřebuji pro zažádání o daňovou refundaci?

  Pro žádost potřebujete dokument T4 roční vyúčtování od všech zaměstnavatelů, SIN (Social Insurance Number), data příjezdu a odjezdu, potvrzení o Vašich příjmech mimo Kanadu během daného fiskálního roku.

  Co mám udělat, když zjistím, že mám na daních dluh k uhrazení?

  Musíte podat daňové přiznání a zaplatit nedoplatek na dani. V případě, že nejste schopni uhradit celou částku úřadu najednou, můžete si sjednat splátkový kalendář. Je Vaší zodpovědností kontaktovat Canada Revenue Agency (CRA) před 1. květnem, abyste se vyhnuli úrokům a navyšování penále. Po 1. květnu připočítává CRA k dlužné částce úroky do doby, než je celá částka uhrazena.

  Kolik let zpětně mohu zažádat o vrácení daní?

  O vrácení daní z Kanady můžete zažádat až 4 roky zpětně.

  Jak dlouho trvá, než obdržím zpět přeplatek daně?

  V průměru trvá doba procesu vrácení daní 4 měsíce od data odeslání na daňový úřad. Přesný čas refundace záleží rychlosti vyřizování samotným finančním úřadem a liší se případ od případu.