Vrácení daní z Irska

Registrujte se

Daňová refundace z Irska

Pokud jste zaměstnanec, obvykle platíte daně přes PYE (Pay As You Earn). Pokaždé, když je Vám vyplácena mzda, Váš zaměstnavatel zároveň strhává  daň z příjmu (income tax-IT), Pay Related Social Insurance (PRSI) a Univrsal Social Charge (USC). Tyto částky jsou placeny přímo úřadu.

Výše odváděných daní závisí na:  
 • Vašem rezidentském statutu
 • Původu Vašeho příjmu
 • Státu, kde vykonáváte povinnosti týkající se Vašeho obchodu, profese nebo zaměstnání

Jaké daně lze odečíst z vašeho příjmu?  
 • Daň z příjmu - sazby se pohybují mezi 20 a 40% vašich příjmů
 • USC (Universal Social Charge) - Pokud váš celkový příjem v roce 2017 činí 13 000 EUR nebo méně, nezaplatíte žádné poplatky na USC. Pokud se jedná o více než 13.000 €, zaplatíte USC za plný příjem a daňové sazby se pohybují od 0,5 do 8% (sazby daně platné pro fiskální rok 2017)
 • PRSI (Pay Related Social Insurance) - nepovinné pojištění

Jak zjistit, zda jste rezident pro daňové účely?
Považujete se za daňové rezidenty v Irsku, pokud jste v Irsku celkem:
 • 183 nebo více dní během fiskálního roku
nebo
 • 280 více dní během fiskálního roku plus předchozího fiskálního roku společně, s minimem 30 dní v každém roce

Na jaké druhy příjmů platíte daně?
Pokud jste daňovým rezidentem v Irsku za fiskální rok, zaplatíte irskou daň z Vašich celosvětových příjmů a zisků, které jste vydělali během daného roku. Celosvětový příjem je celkový příjem, který získáte kdekoli na světě během fiskálního roku.

Daňové kredity
Daňový závazek daňových poplatníků může být snížen o daňové kredity a slevy.

Mám nárok na daňové kredity?

Občané EU nebo státní příslušníci
 • Pokud se bude alespoň 75% Vašeho příjmu danit v Irsku, máte nárok na všechny daňové kredity
 • Pokud budete v Irsku danit méně, než 75% světových příjmů, je možné, že máte nárok na některé daňové kredity

Občan země, která uzavřela daňovou smlouvu s Irskem
 • Pokud máte příjmy pouze z Irska, získáte maximální slevu na daňových kreditech
 • Pokud máte příjem i mimo Irsko, je možné, že máte nárok na některé daňové kredity
Ostatní nerezidenti
 • Jiní nerezidenti nemají nárok na žádné daňové kredity

Během Vašeho pobytu v Irsku musíte:

 • Požádejte o osobní číslo Personal Public Service Number (PPS) na oddělení sociálních a rodinných věcí (Department of Social & Family Affairs), které vás identifikuje jako daňového poplatníka
 • Oznamte zaměstnavateli vaše číslo PPS, jakmile jej obdržíte

Které dokumenty jsou nezbytné pro podání daňového přiznání?

 • Formulář P45 - tento dokument obdržíte od svého zaměstnavatele při ukončení zaměstnání před koncem fiskálního roku.
 • Formulář P60 - tento dokument potvrzuje Vaše příjmy, odvedené daně a USC za celý fiskální rok. Tento výkaz obdržíte vždy po skončení fiskálního roku.