Vrácení daní z FinskaRefundace daní z příjmu z Finska

Každý, kdo je zaměstnaný ve Finsku, má vlastní číslo sociálního pojištění a odvádí daně, obdrží takzvané předběžné daňové přiznání "Tax Return" a rozhodnutí "Assessment Decision". Předběžné daňové přiznání obsahuje sumy, které byly z Vašeho příjmu odvedeny během daňového roku podle instrukcí na osobní daňové kartě pro daný rok. Daňová karta ovšem obsahuje pouze přibližné hodnoty pro odvody a příjmy, čili je velmi pravděpodobné, že je třeba částky upravit. 

Daňové refundace jsou vypláceny pravidelně na konci kalendářního roku. Přesné datum se liší každý rok, ale obvykle jde o poslední týden v listopadu nebo první týden v prosinci. Případné nedoplatky na daních z předchozích let je nutné uhradit nejpozději v průběhu listopadu, vždy před vyplácením refundací z finančního úřadu.

Co potřebuji k žádosti o refundaci z Finska?

  • Předběžné daňové přiznání s rozhodnutím ("Pre-Completed Tax Return with an Assessment Decision")

Co je to předběžné daňové přiznání a rozhodnutí ("Pre-Completed Tax Return with an Assessment Decision")

Jde o dokumenty, které obdrží každý daňový poplatník dopisem každý rok v březnu nebo dubnu. Obsahují informace o odvedených zálohách, povinných daních a příjmech tak, jak byly zaměstnavatelem ohlášeny na finanční úřad.

Co je to daňová karta?

Daňová karta existuje buď jako osobní karta nebo v elektronické podobě a obsahuje informace o Vašem daňovém zařazení. Toto zařazení se odvíjí od vašich očekávaných výdělků a odvodů během daného fiskálního roku. Všichni registrovaní zaměstnanci obdrží daňovou kartu poštou v průběhu ledna. Jednoduše řečeno, každý musí obdržet daňovou kartu ještě před únorovou výplatou.

Jak dlouho trvá vyřízení daňové refundace?

Všechny refundace jsou vypláceny koncem listopadu či začátkem prosince každý rok. Je důležité odeslat žádost o korekci v časovém limitu tomu vyhrazeném a uvedeném v Assessment Decision, nebo bude tato korekce brána v úvahu až v příštím období pro vyplácení refundací.

Jaká je cena za službu?

Cena je 22% z vrácené částky. Minimální poplatek je ve výši 199 EUR.
Cena nazahrnuje DPH a bankovní poplatky!