Vrácení daní z EstonskaVrácení přeplatku daně z příjmu z Estonska


Všichni zaměstnanci, kteří pracují v Estonsku, platí 20% daň z příjmu. Pokud jde o příjem z roku 2014 či staršího, zdanění je 21%.  Občané EU mají možnost odpočtu většího množství položek, než ostatní žadatelé. 
K podání daňového přiznání/vrácení daní potřebujete Potvrzení o celkových příjmech a zaplacených zálohách daní (Certificate for payments made to a non-resident natural person, amounts withheld and social tax calculated / Mitteresidendist füüsilisele isikule tehtud väljamaksete, kinnipidamiste ja arvutatud sotsiaalmaksu töend). Potvrzení Vám vystaví Váš zaměstnavatel. V případě, že jste pracovali u více zaměstnavatelů v jednom roce, potřebujete Potvrzení od každého z nich. Vzhledem k tomu, že vrácení daní závisí i na výši celkových příjmů, musíte finančnímu úřadu předložit i přehled všech příjmů v daném roce (z Vaší domovské země nebo i jiné).

Co je Potvrzení o celkových příjmech?

Potvrzení o celkových příjmech a zaplacených zálohách (Certificate for payments made to a non-resident natural person, amounts withheld and social tax calculated / Mitteresidendist füüsilisele isikule tehtud väljamaksete, kinnipidamiste ja arvutatud sotsiaalmaksu töend) je roční souhrnné prohlášení, které obdržíte od svého zaměstnavatele na konci daňového roku. Ukazuje celkovou vydělanou sumu peněz od Vašeho zaměstnavatele a částku, kterou zaměstnavatel zaplatil daňovému úřadu z Vašich příjmů.

Kolik let zpátky mohu zažádat o vrácení daní?

Můžete požádat o vrácení daní až 3 roky zpětně.

Jak dlouho trvá vyřízení vrácení přeplatku daní?

Průměrně 4-6 měsíců od data, kdy jsou všechny dokumenty odeslány na daňové úřady, záleží na době zpracování daňového úřadu.

Kolik je poplatek za služby?

Cena je 22% z vrácené částky. Minimální poplatek je ve výši 99 EUR.
Cena nezahrnuje DPH a bankovní poplatky!