Vrácení daní z České republiky
Vrácení přeplatku daně z příjmu z České republiky


Všichni zaměstnanci, živnostníci a osoby samostatně výdělečně činné, kteří pracují v České republice, platí 15% daň z příjmu a mají právo zažádat o své daně zpět, pokud splňují dané požadavky.

Ujistěte se, že po odchodu z České republiky jste od svého zaměstnavatele/ů obdržel/a všechny formuláře Potvrzení o zdanitelných příjmech. Potvrzení je nejdůležitější dokument k podání daňového přiznání a získání přeplatku daně.
Průměrná výše refundace našich klientů je 15 000CZK!

Co je Potvrzení o zdanitelných příjmech?

Potvrzení o zdanitelných příjmech je roční souhrnné prohlášení, které obdržíte od svého zaměstnavatele na konci daňového roku. Ukazuje celkovou vydělanou sumu peněz od Vašeho zaměstnavatele a částku, kterou zaměstnavatel zaplatil daňovému úřadu z Vašich příjmů.

Kolik let zpátky mohu zažádat o vrácení daní?

Můžeme požádat o vrácení daní až 3 roky zpětně.

Jak dlouho trvá vyřízení vrácení přeplatku daní?

Průměrně 4-6 měsíců od data, kdy jsou všechny dokumenty odeslány na daňové úřady, záleží na době zpracování daňového úřadu.

Kolik je poplatek za služby?

Cena je 22% z vrácené částky. Minimální poplatek je ve výši 2499 CZK.
Cena nezahrnuje DPH a bankovní poplatky!