Odpovědnost společnosti

V posledních desetiletích se naše planeta dramaticky změnila. Každý den jsou poráženy tisíce stromů a mnoho továren a velkých průmyslových organizací neustále znečisťuje životní prostředí.

Dendax tým a naši manažeři věří, že každý člověk by měl zvážit své denní aktivity a snažit se nepoškozovat naší planetu, především faunu a floru. Součástí naší sociální odpovědnosti jsou v současné době tyto dva ekologické programy:

“Získejte Vaší daňovou refundaci s Dendaxem. Go Green Online!"

Hlavní myšlenkou této iniciativy je, že nevyžadujeme od naších zákazníku vyplnění formulářů v papírové podobě, které se skládají z více než 10 stránek. Vše může být vyřešeno online, bez námahy a tuny spotřebovaného papíru každý rok. S naší online daňovou službou a online vyřizováním ušetříme mnoho stran papírů každý měsíc. S politováním však musíme konstatovat, že není možné nespotřebovat žádný papír. Pro tento případ se Dendax snaží užívat recyklovaný papír, kdykoliv je to možné.

Iniciativa recyklace

Náš tým velmi podporuje iniciativu pro třídění odpadu. V naší kanceláři jsme zřídili vše potřebné pro třídění veškerého odpadu, umístili jsme v kancelářích několik košů pro tříděný odpad.

Jezdíme na CNG

Pro služební cesty autem používáme auta na CNG, která jsou mnohem ekologičtější než auta na naftu nebo benzín.