Přídavky na děti z IslanduPřídavky na děti na Islandu

Island má, stejně jako většina severských zemí, systém zpracování daní z příjmu zaměstnanců plně pod kontrolou státních finančních úřadů, v návaznosti na informace od zaměstnavatelů. Proto si většina našich klientů nepotřebuje podávat daňové přiznání. Je zde však možnost zažádat si za určitých podmínek o vyplacení státních přídavků na děti, a to až šest let zpětně.
Přídavky na děti na Islandu jsou sociální dávky, jejichž výše je závislá na celkové výši příjmů rodiny, takže se žádá zpětně, a to na základě výsledků podaných daňových přiznání (za oba manžele) za předchozí finanční rok/y. Poskytuje se na děti do 18 let věku.

Základní podmínky pro získání přídavků

Pokud jste občanem státu Evropského ekonomického prostoru, máte dítě/děti do 18 let věku a žili a pracovali jste na Islandu déle než tři měsíce, pak byste mohli mít nárok na vyplacení dětských přídavků.

Základní podmínkou pro jejich získání je, že váš pobyt na Islandu byl legální (registrace nebo přihlášení k pobytu). Buď jste podléhali zdanění svých zaměstnaneckých příjmů (průběžně jste podávali daňové přiznání, anebo za Vás daňové zúčtování odevzdával Váš zaměstnavatel), nebo jste byli pojištěni v systému sociálního pojištění.

Dokumenty potřebné k žádosti o dětské přídavky na Islandu

  • kopie rodného listu dítěte (dětí)
  • originál dokladu potvrzujícího rodinný stav ke konci roku, za který se žádost o dětské přídavky podává, (např. aktuální oddací list)
  • ověřená kopie daňového přiznání (manžela i manželky) podaného v zemi původu za kalendářní rok, za který se žádá o přídavky
  • originál potvrzení o trvalém pobytu celé rodiny (společné domácnosti) obsahující věk dětí a údaj, kde žily
  • originál potvrzení o výši dětských přídavků obdržených v zemi původu, popř. potvrzení, že vaše rodina žádné dětské přídavky v zemi původu nepobírá

Za jak dlouho obdržím vrácené daně?

V průměru celý proces trvá mezi 12 a 14 týdny od doby, kdy byly Vaše dokumenty zaslány finančnímu úřadu. Vše ale závisí na místních úřadech.

Kolik je poplatek za služby?

Cena je 22% z vrácené částky. Minimální poplatek je ve výši 99 EUR.
Cena nezahrnuje DPH a bankovní poplatky.