Stránky společnosti DENDAX používají soubory Cookies pro zkvalitnění nabízených služeb. Použitím těchto stránek vyjadřujete souhlas s jejich používáním v souladu s obchodními podmínkami.

Přídavky na děti z Belgie - Allocations familiales

Přídavky na děti z Belgie

V rámci našich služeb nabízíme klientům zprostředkování získání přídavků na děti. V případě, že si klient uplatnil přídavky sám, poskytujeme rovněž konzultace. Belgické přídavky na dítě se jmenují Kinderbijslag a pokud o ně nezažádá Váš zaměstnavatel nebo přímo Vy, rádi vám s vyřízením pomůžeme.

Kdo může získat Kinderbijslag?
Ten, kdo má v Belgii řádnou zaměstnaneckou smlouvu a je přihlášen do programu belgického sociálního zabezpečení.

Jaké jsou požadavky na dítě?
Dítě musí být rezidentem některého ze států Evropské Unie a přídavky může čerpat do 31. srpna kalendářního roku, ve kterém dovrší 18 let. Přídavky může pobírat i vě věku 18-25 let, ale musí být studentem, pracovat max. 240 hodin čtvrtletně, vydělat si méně než 520,08 EUR měsíčně nebo splňovat jiná kritéria.
Podmínkou získání belgických přídavků na dítě je pobyt Vašeho dítěte v Belgii v průběhu výkonu Vašeho zaměstnání. Vaše dítě může být dlouhodobě mimo Belgii pouze ze studijních důvodů, které jsou závislé na studiu v Belgii.

Jak dlouho trvá vyřízení získání přídavků na děti?
Průměrně 4 až 6 měsíců.

Jaké dokumenty jsou potřeba pro vyřízení žádosti?
  • kopie rodného listu všech dětí do 25ti let
  • kopie oddacího listu rodičů
  • kopie výplatního dokumentu FICHE
  • kopie OP obou rodičů
  • potvrzení o měsíčních nákladech na dítě
Jaká je výše přídavků na děti?

1. dítě

2. dítě

3. dítě

Standartní přídavky

92 € měsíčně

170 € měsíčně

254 € měsíčně


Kolik let zpětně mohu žádat o přídavky na děti?
Pouze 1 rok zpětně.

Jaký je náš poplatek?
Základní servis 119 EUR - Klient zajistí všechny potřebné dokumenty. Dendax připraví a odešle žádost a zajistí komunikaci s Familienkasse.
Plný servis 179 EUR - Klient dodá základní informace, kopie dokladů etc. Dendax kontaktuje potřebné instituce a získá všechny dokumenty. Následně připraví a odešle žádost a zajistí komunikaci s Familienkasse.  
Ceny nezahrnují DPH a bankovní poplatky!