Zásady ochrany osobních údajů a Internetové obchodní podmínky

Vítejte v našem internetovém obchodě! Dendax a jeho partneři poskytují své služby na základně následujících obchodních podmínek. Pokud navštívíte nebo využijete služeb v rámci této webové stránky, vyjadřujete souhlas s těmito podmínkami. Prosíme, pečlivě si je přečtěte.


ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jsme si vědomi důležitosti vašeho soukromí. Tento dokument (Zásady ochrany osobních údajů) obsahuje důležité informace, týkající se používání a sdělování informací o uživateli, shromážděných pomocí webových stránek Dendax.


Osobní údaje

Naše webová stránka sbírá osobní informace jako jména, emailové adresy a telefony, pouze od uživatelů, kteří tyto informace dobrovolně uvádějí v reakci na výzvy, které tyto stránky na různých místech obsahují. Rovněž uchováváme emailové adresy, ze kterých nás kontaktujete. Tato data jsou použita výhradně pro doručení výsledků kalkulačky daní a/nebo pro osobní kontakt se zákazníkem a zajištění dalších kroků ke zpracování daňového přiznání nebo dalších služeb nabízených na této webové stránce.


Používání cookies a podobných technologií

Webová stránka, registrační formulář i online kalkulačka daní umístěná na webu mohou používat cookies a další podobné technologie. Cookies jsou soubory uložené ve Vašem počítači nebo jiném zařízení, které používáte k prohlížení naší webové stránky. Cookies nám pomáhají zajistit bezpečnost a dobrou funkčnost naší webové stránky (zejména pak tkzv security cookies and session cookies) a pomáhají nám sbírat informace o preferencích uživatelů tak, abychom mohli obsah upravit přímo por jednotlivého uživatele.

Cookies, které používáme jsou nezbytné k zajištění služeb o které žádáte.


Většina webových prohlížečů je automaticky nastavena na souhlas s cookies, ale ve většině případů můžete nastavit, že Vás upozorní v případě, že daná stránka používá cookies. Na naší webové stránce máte možnost nesouhlasit s používáním cookies, pak Vám ale nebudou k dispozici všechny funkce a služby Dendax.


Google Analytics a remarketing

Naše webová stránka, její součásti a jednotlivé komponenty používají technologii Google Analytics a služeb analýzy webu vytvořené a provozované společností Google Inc.  (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; dále jen "Google"). Google Analytics používá cookies uložených ve Vašem počítači a tak analyzuje jak používáte naší stránku. Informace generované cookies obsahující údaje o Vašem prohlížení naší stránky jsou odesláno do Google a jsou uložena na jeho serverech umístěných v USA. Pokud na svém počítači používáte zařízení nebo jinak skrýváte svou IP adresu, bude IP adresa uživatelů umístěných v zemích EU nebo ve státech, které přistoupily k Dohodě o společném evropském hospodářském prostoru automaticky zkrácena. Pouze ve výjimečných případech může dojít k tomu, že IP adresa bude přenesena na server Google a zkrácena až tam. Google pro nás bude tyto data sbírat a analyzovat tak aby nám mohl poskytnout reporty o používaní naší webové stránky a další s tím související služby.Google nebude data o IP adrese uživatelů používat k žádným jiným účelům. Více informací si můžete přečíst zde: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.


ZPRACOVÁNÍ DAT A PRÁVO NA ODVOLÁNÍ SOUHLASU

V souladu s nařízení EU U General Data Protection Regulation (dále jen GDPR) mají uživatelé možnost (na základě žádosti) získat informace o tom zda a jaká jejich data Dendax zpracovává. Uživatelé také mají možnost požádat o vymazání osobních dat.

Uživatelé mohou požádat o vymazání osobních údajů pomocí webového formuláře zde


OBCHODNÍ PODMÍNKY


AUTORSKÁ PRÁVA


Veškerý obsah těchto webových stránek jako texty, grafika, obrázky, ikony tlačítek, audio klipy, předměty digitálního stahování, soubory dat a software, je majetkem Dendaxu či jeho dodavAtelů obsahu a je chráněn mezinárodními zákony o autorských právech. Soubor veškerého obsahu na těchto stránkách je výhradním vlastnictvím společnosti Dendax, s autorskými právy k této sbírce společnosti Dendax a je chráněna mezinárodními zákony o autorských právech.OBCHODNÍ ZNAČKY


Ochranné známky a obchodní značky Dendax nesmějí být používány v souvislosti s jakýmkoli výrobkem nebo službou, která není společnosti Dendax, jakýmikoli způsoby, které by mohly způsobit zmatení zákazníků nebo jakýmkoli způsobem, který by znevažoval nebo diskreditoval společnost Dendax. Všechny ostatní ochranné známky, které nejsou ve vlastnictví společnosti Dendax nebo jejích dceřiných společností, které se objevují na těchto stránkách, jsou majetkem jejich příslušných vlastníků, kteří mohou nebo nemusí být přidruženi, propojeni nebo sponzorováni společností Dendax nebo jejími dceřinými společnostmi.


LICENCE A PŘÍSTUP STRÁNKYSpolečnost Dendax Vám uděluje omezenou licenci k přístupu a osobnímu využití tohoto webu a nikoli k jeho stažení (jinak než ukládáním do mezipaměti na stránce) nebo ke změně jeho obsahu nebo či části, s výjimkou výslovného písemného souhlasu nebo pokynu společnosti Dendax. Tato licence neobsahuje žádné další prodeje nebo komerční využití tohoto webu nebo jeho obsahu: jakákoli shromažďování a používání jakýchkoli seznamů produktů, popisů nebo cen,  jakékoliv odvozené použití tohoto webu nebo jeho obsahu, jakékoli stahování nebo kopírování informací o uživatelském účtu ve prospěch jiného obchodníka, nebo jakékoliv využití pro dolování dat, roboty nebo podobné nástroje pro shromažďování a extrakci dat. Tato stránka nebo jakákoli část této stránky nesmí být reprodukována, duplikována, kopírována, prodávána, přeprodávána, navštěvována anebo jinak využívána pro komerční účely bez výslovného písemného souhlasu společnosti Dendax. Nesmíte používat žádné meta tagy ani žádné jiné "skryté texty"  obsahující název společnosti Dendax nebo ochranné známky bez výslovného písemného souhlasu společnosti Dendax. Každé neoprávněné použití ukončí povolení nebo licenci udělenou společností Dendax. Získáte omezené, odvolatelné a nevýlučné právo vytvářet hypertextový odkaz na domovskou stránku společnosti Dendax, pokud odkaz neprezentuje společnost Dendax, její společníky nebo jejich produkty či služby jakkoli falešným, zavádějícím, hanlivým nebo jinak urážlivým způsobem. Nesmíte používat žádné logo Dendax nebo jinou vlastnickou grafiku nebo ochrannou známku jako součást odkazu bez výslovného písemného souhlasu.VÁŠ UŽIVATELSKÝ ÚČET


Pokud používáte tyto stránky, jste odpovědní za zachování důvěrnosti vašeho účtu a hesla a za omezení přístupu k Vašemu počítači dalším osobám a přijímáte odpovědnost za veškeré aktivity ve Vašem účtu. Uživatel mladší 18-ti let smí používat tyto stránky pouze pod dohledem rodiče nebo odpovědné dospělé osoby. Společnost Dendax a její společníci si vyhrazují právo odmítnout službu, ukončit účty, odstranit nebo upravit obsah nebo zrušit objednávky podle vlastního uvážení.RECENZE, KOMENTÁŘE, E-MAILY A OSTATNÍ OBSAH


Návštěvníci mohou přidávat recenze, komentáře a další obsah, mohou přidávat návrhy, nápady, připomínky, otázky a další informace, pokud tento obsah není nezákonný, obscénní, výhružný, hanlivý, napadající soukromí, porušující práva duševního vlastnictví nebo jinak poškozující třetí strany nebo nevhodný a neobsahuje softwarové viry, politické kampaně,  komerčních nabídky, řetězové dopisy, hromadné zásilky nebo jakoukoliv formu "spamu”. Není povoleno uvádět nepravou emailovou adresu, vydávat se za jinou osobu nebo subjekt nebo jinak uvést v omyl, pokud jde o původ poskytnutých dokumentů nebo dalšího obsahu. Společnost Dendax si vyhrazuje právo (nikoli však povinnost) odstranit nebo upravit takový obsah, ale zároveň pravidelně neposuzuje uživateli zveřejňovaný obsah. Pokud zveřejníte obsah nebo odešlete materiál a neuvedeme jinak, udělíte Dendaxu a jeho společníkům bezvýhradné, bezúročné, trvalé, neodvolatelné a plně sublicenční právo používat, reprodukovat, upravovat, přizpůsobovat, publikovat, překládat, odvozovat z tohoto obsahu, distribuovat a zobrazovat tento obsah na celém světě v jakémkoli médiu. Dendaxu a jeho společníkům a sublicencím udělujete právo používat jméno, které jste uvedli v souvislosti s takovým obsahem, pokud bude třeba. Prohlašujete a zaručujete, že vlastníte všechna práva na obsah, který zveřejňujete, dále, že je obsah přesný a že použití poskytnutého obsahu neporušuje tyto zásady a nezpůsobí újmu žádné osobě nebo subjektu, a že odškodníte společnost Dendax nebo její společníky za veškeré nároky vyplývající z obsahu, který dodáváte. Společnost Dendax má právo, nikoli však povinnost sledovat a upravovat nebo odstraňovat jakoukoli činnost nebo obsah. Dendax nenese žádnou odpovědnost za jakýkoli obsah zveřejněný uživateli nebo jakoukoli třetí stranou.RIZIKO ZTRÁTY


Všechny položky zakoupené od společnostI Dendax jsou realizovány na základě smlouvy o přepravě. To znamená, že riziko ztráty a nároků na takové položky je po našem doručení dopravci předáno Vám.POPIS PRODUKTŮ


Dendax a jeho spolupracovníci se snaží být co nejpreciznější. Dendax však nezaručuje, že popisy produktů nebo jiný obsah těchto stránek je přesný, úplný, spolehlivý, aktuální nebo bezchybný. Pokud produkt nabízený samotným Dendaxem neodpovídá přesně popisu, je jediným opravným prostředkem jeho vrácení do nevyužitého stavu.ODMÍTNUTÍ ZÁRUK A OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI


TATO STRÁNKA JE POSKYTOVÁNA SPOLEČNOSTÍ Dendax NA ZÁKLADĚ PRINCIPU “JAK JE” a “JAK JE K DISPOZICI". DENDAX NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, VÝSLOVNÉ NEBO VYPLÝVAJÍCÍ Z PROVOZU TÉTO STRÁNKY NEBO INFORMACÍ, OBSAHU, MATERIÁLŮ NEBO PRODUKTŮ ZAHRNUTÝCH NA TÉTO STRÁNCE. VÝSLOVNĚ SOUHLASÍTE, ŽE VAŠE POUŽÍVÁNÍ TĚCHTO STRÁNEK JE NA VAŠE RIZIKO. V PLNÉM ROZSAHU POVOLENÉM PŘÍSLUŠNÝM ZÁKONEM, Dendax ODMÍTÁ VEŠKERÉ ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ NEBO IMPLIKOVANÉ, VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ NA ZÁRUKY PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. Dendax NEZARUČUJE, ŽE TATO STRÁNKA, JEJÍ SLUŽBY NEBO E-MAILY, ODESÍLANÉ  Dendaxem NEOBSAHUJÍ VIRUS NEBO JINÉ ŠKODLIVÉ KOMPONENTY. Dendax NEBUDE ODPOVĚDNÝ ZA ŽÁDNÉ ŠKODY JAKÉHOKOLI DRUHU VYPLÝVAJÍCÍ Z POUŽÍVÁNÍ TĚCHTO STRÁNEK, VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ NA PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, TRESTNÉ A NÁSLEDNÉ POŠKOZENÍ. ZÁKONY NĚKTERÝCH STÁTŮ NEPOVOLUJÍ OMEZENÍ NA ZMÍNĚNÉ ZÁRUKY NEBO VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ NĚKTERÝCH ŠKOD. V PŘÍPADĚ, ŽE JSOU APLIKOVÁNY TYTO ZÁKONY, NĚKTERÉ NEBO VEŠKERÉ Z VÝŠE UVEDENÝCH ODMÍTNUTÍ, VYLOUČENÍ ČI OMEZENÍ SE NA VÁS NEVZTAHUJE A MŮŽETE MÍT DODATEČNÁ PRÁVA.
APLIKOVANÉ PRÁVO


Návštěvou Dendaxu souhlasíte s tím, že budou tyto podmínky užívání a jakýkoli spor, který by mohl vzniknout mezi Vámi a společností Dendax nebo jejími partnery, upravovat zákony státu Oregon, USA bez ohledu na zásady konfliktu zákonů,.


SPORY


Jakýkoli spor týkající se Vaší návštěvy stránek společnosti Dendax nebo produktů, které zakoupíte prostřednictvím těchto stránek, bude předložen důvěrnému rozhodčímu řízení v České republice, s výjimkou případu, pokud jste v nějakém rozsahu jakýmkoli způsobem porušili nebo hrozili porušením práv duševního vlastnictví společnosti Dendax, společnost Dendax může požádat o soudní opatření nebo jinou vhodnou intervenci státního nebo federálního soudu Spojených států amerických a souhlasíte s výlučnou příslušností a místem výkonu soudních řízení těchto soudů. Rozhodčí řízení podle této dohody se bude řídit podle pravidel, která určuje Americká arbitrážní asociace. Rozhodčí rozhodnutí je závazné a může být zapsáno jako rozsudek u jakéhokoli soudu příslušné jurisdikce. V nejširším rozsahu, povoleném rozhodným právem, nebude arbitráž podle této smlouvy spojena s rozhodčím řízením, které by zahrnovalo jakoukoli jinou stranu, na kterou se vztahuje tato smlouva, ať už prostřednictvím třídního rozhodčího řízení nebo jinak. 

ZÁSADY WEBU, ÚPRAVY A ODDĚLITELNOSTI


Přečtěte si prosím naše další zásady, jako jsou naše pravidla přepravy a vrácení zboží, zveřejněné na tomto webu. Tyto zásady se také vztahují na Vaši návštěvu stránek Dendax. Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit naše webové stránky, zásady a tyto podmínky. Pokud bude některá z těchto podmínek považována za neplatnou, zrušenou nebo z jakéhokoli důvodu nevymahatelnou, bude tato podmínka považována za oddělitelnou a nebude mít vliv na platnost a vymahatelnost jakékoli zbývající podmínky.


OTÁZKY:


Otázky týkající se našich obecných podmínek, zásad ochrany osobních údajů nebo jiných materiálů, souvisejících s našimi zásadami, můžete adresovat našemu personálu kliknutím na odkaz "Kontaktujte nás" v boční nabídce. Nebo nám můžete poslat e-mail na adresu: info@dendax.com