UK - Vrácení daní námořníkům (seafarers)Pokud jste zaměstnanec a pracujete na moři, můžete snížit své daně tím, že použijete odečitatelné položky speciálně určené pro námořníky.

Chcete-li získat odpočet, měl(a) byste splnit následující podmínky:
 • pracoval(a) jste na lodi
 • podepsal (a) jste smlouvu více než rok
 • byl jste mimo britské vody - obvykle minimálně 365 dní
 • byl rezidentem ve Velké Británie/UK nebo rezidentem pro daňové účely v členském státě Evropského hospodářského prostoru (EHP) (jiný než ve Spojeném království)

Nemůžete získat odpočet, pokud jste :
 • byl (a) námořníkem královského námořnictva
 • nebyl(a) rezidentem ve Spojeném království nebo rezidentem státu EU
Pokud splňujete všechny podmínky, můžete odpočet uplatnit i když jste měli více než jednu smluvu.

Jaké dokumenty jsou potřebné pro vrácení přeplatku daně námořníkům?

 • Formuláře P45 nebo P60 nebo poslední výplatní páska
 • seafarer’s discharge book
 • tkzv Freebord log z lodí, na kterých jste pracoval(a)

Na vrácení daní máte nárok pokud:

 • vykonáváte všechny své povinnosti na "lodi"
 • vykonáváte většinu svých povinností na lodi a ostatní povinnosti souvisejí s povinnostmi na lodi

Slovo "loď" není definováno v daňovém právu, ale zařízení" používaná na těžbu ropy a plynu na moři a nejsou považována za lodě pro účely odpočtu. Nemůžete tedy podat daňové přiznání jako námořník, pokud jste pracovali na:
 • pevné výrobní plošině
 • plovoucí výrobní plošině
 • plovoucím skladovacím a vykládacím plavidle (FPSO)
 • mobilní vrtné jednotce na volném moři (vrtačky, ponorky a zvedáky)

Dny strávené mimo Spojené království mohou být považovány za dny nepřítomnosti. Návrat do Spojeného království se může rovněž započítat do období, na něž lze poskytnout podporu, pokud:
 • žádná jednorázová návštěva trvá více než 183 dní po sobě jdoucích
 • celkový počet dnů strávených ve Spojeném království nepřesahuje polovinu celkového počtu dnů od vašeho prvního dne v zahraničí až do posledního dne období po této návštěvě

Dny strávené ve Spojeném království mohou být započítány pouze v případě, že k nim dojde během období nepřítomnosti. Nemůžete například uplatnit nárok na dobu 365 dní, která se skládá z 183 dnů v zahraničí a následně 182 dnů ve Velké Británii.

Kolik let zpět můžete žádat?

Můžete požádat o 4 roky zpět . Ve formulářové tabulce můžete vidět časové lhůty pro nárokování odměn námořníků:

Daňový rok

 

Daňový rok končící

Nárok ze strany

2014 až 2015

 

5. dubna 2015

 

5. dubna 2019

 

2015 až 2016

5. dubna 2016

5. dubna 2020

 

2016 až 2017

5. dubna 2017

 

5. dubna 2021

 

2017 až 2018

5. dubna 2018

 

5. dubna 2022

 


Jak dlouho trvá, než obdržíte vrácení daně?

Od doby, kdy jsou vaše dokumenty odeslány finančnímu úřadu, trvá vrácení daně průměrně 14 až 16 týdnů. Aktuální čas se však může lišit případ od případu.

Kolik je poplatek za služby?

Cena je 10% z vrácené částky. Minimální poplatek je ve výši 89 GBP.
Cena nezahrnuje DPH a bankovní poplatky!