Социална отговорност

В последните десетилетия ние живеем на планета, която се променя коренно. Всеки ден се изсичат хиляди дървета, много фабрики и големи индустриални организации непрекъснато замърсяват околната среда. Поради всички тези факти планетата необратимо се променя всяка минута.

Ние от Dendax силно вярваме, че всеки човек трябва да обмисля своите ежедневни действия и да се опитва да бъде приятелски настроен към планетата и естествената флора и фауна. Част от нашата социална отговорност са следните две екологични програми:

Кандидатствай за възстановяване на данъци с Dendax. Go Green Online!

Основната идея на инициативата е, че ние не караме нашите клиенти, да попълват формуляри за регистрация, състоящи се от повече от 10 страници. Всичко може да се извършва изцяло онлайн, което ще спести не само усилия, но тонове хартия годишно и много дървета. С нашите онлайн услуги за възстановяване на данъци и онлайн обработка, ще спестим много пакети с хартия всеки месец. С голямо съжаление трябва да призная, че за съжаление не е възможно да не се използва хартия. Поради тази причина Dendax има договор с местни книжарници и ние използваме само рециклирана хартия. Всичката употребена хартия е специално събирана от наши представители, за да бъде рециклирана.


Инициатива за рециклиране

Нашият екип категорично подкрепя инициативата за разделно събиране на боклук. Поради тази причина сме осигурили всичко необходимо и различни видове кошчета за рециклиране в нашите офиси. Тук е мястото да изкажем благодарност на нашия екип за подкрепата и свежите идеи!

Ние използваме автомобили с газова уредба
Ние използваме автомобили с газова уредба за всички наши бизнес пътувания, тъй като те не замърсяват природата както автомобилите на дизел и бензин.