Нашите партньори

     Партньори на Dendax са компании от 6 континента. Dendax е в отлични отношения с много агенции за работа в чужбина, агенции за подбор на персонал, трудови борси, университети, посредници при издаване на визи, неправителствени оргарнизации, банки и други. Ние постоянно разширяваме партньорската си мрежа и ще бъдем щастливи да си сътрудничим с нови компании.
     Ние постоянно разширяваме мрежата си от партньори и ще се радваме да си сътрудничим с комапнии от цял свят!