АНГЛИЯ - Отстъпки от удръжките от приходите на служителите на кораби/seafarersАко сте служител на кораб и работите в морето, може да намалите данъчната си такса, като получите отстъпка от удръжките направени от вашите приходи.

 • За да се случи това, трябва да:

 • работите на кораб

 • Имате подписан договор за повече от година

 • работите извън британските води - обикновено минимум 365 дни

 • Да сте резидент на Обединеното кралство или резидент за данъчни цели в държава от Европейското икономическо пространство (ЕИП) (различна от Обединеното кралство)

Не можете да получите приспадането, ако сте били:

 • служител на короната (напр. моряк от Кралския флот)

 • не сте резидент на Обединеното кралство или на държава от ЕИП (различна от Великобритания)

Ако сте имали повече от един работодател, пак може да ползвате отстъпка от направените от вашите доходи удръжки като служител на кораб, ако отговаряте на всички изброени условия.


Какви документи са необходими, за да ползвате отстъпка от удръжките направени от вашите приходи като моряк?


 • The Pay As You Earn (PAYE) от формуляра P45 или P60 или последния payslip

 • документ  за освобождаване от длъжност като морски служител

 • freeboard logs на кораба, на които сте работили


Можете да ползвате отстъпка от удръжките направени от вашите приходи, ако:

 • изпълнявате всичките си задължения на "кораб"

 • изпълнявате повечето от вашите задължения на кораб, а другите задължения са свързани със задълженията на кораба

Думата "кораб" не е определена в данъчното законодателство, но "офшорните инсталации", използвани в офшорната нефтена и газовата промишленост, са конкретно определени и не се считат за кораби за целите на приспадането. Пример:

 • фиксирани производствени платформи

 • плаващи платформи за производство

 • плаващи устройства за съхранение

 • плаващи плавателни съдове за складиране и разтоварване (FPSO)

 • мобилни офшорни сондажни модули (сондажни, полуподводници и jack-upове)

 • кораби-хотели


Дните, през които не сте работили и сте прекарали извън Обединеното кралство, се считат за дни на отсъствие от страната. Завръщането ви в Обединеното кралство може също да се счита за такъв период, ако:

 • нито едно завръщане не продължава повече от 183 последователни дни

 • общият брой дни, които сте прекарали в Обединеното кралство, не е повече от половината от общия брой дни от първия ви ден в чужбина до последния ден от периода, който сте прекарали в чужбина

Дните, прекарани в Обединеното кралство, се отчитат само ако се случват между периодите на отсъствие. Не може, например, да кандидатствате за период от 365 дни, през който се 183 дни сте били в чужбина, последвани от 182 дни в Обединеното кралство.


Колко години назад можете да кандидатствате за получаване на надплатени данъци?


Можете да кандидатствате за 4 години назад от текущата данъчна година. В таблицата на формулярите можете да видите различните срокове:Данъчна година

Данъчна година,

завършваща на

Кандидатстване

от


2014 до 2015

април 2015

април 2019

2015 до 2016

април 2016

април 2020

2016 до 2017

април 2017

април 2021

2017 до 2018

април 2018

април 2022


Колко време отнема процеса по възстановяване на данъка?

Средно от 14 до 16 седмици от изпращането на документите Ви до данъчните власти. Реалното време обаче може да варира за всеки отделен случай.


Каква е таксата за възстановяване ?

Цената е 10% от възстановената сума. Има минимален праг от 89 GBP.
Цената не включва ДДС и банкови такси.