Данъци от ШвейцарияДанъчни услуги за Швейцария


Швейцарската данъчна система е доста усложнена. Удържа се както федерален данък, така и данък в различните кантони. Федералният подоходен данък е прогресивен, като достига максимум 11.5 % от целия доход и се удържа за цялото семейство.
Важно е да се знае, какъв вид разрешение за пребиваване имате (L, B, C, Ci, G). Данък Surface, например, се удържа на всички чужденци, освен на тези с разрешително тип C.

Кой данък може да се възстанови?

Dendax може да ви съдейства да възстановите надплатените от вас данъци само ако имате разрешително за пребиваване тип C, което се издава, след 10 години пребиваване в Швейцария.

Какви документи са Ви необходими, за да възстановите Вашите надплатени данъци?

Най-важният документ е"Lohnausweis".

Какво е "Lohnausweis"?

"Lohnausweis" е Годишна декларация,в която са посочени, получените доходи и платените данъци за цялата данъчна година.Издава от работодателя в края на данъчната година.

Какво мога да напрвая, в случай, че не разполагам с "Lohnausweis"

Необходимо е да поискате този документ от работодателя си.Dandax може да направи това вместо Вас. Оригинал на "Lohnausweis" не се изисква, в случаите когато работодателят подава данните за служителите си в данъчното, по електронен път.

Кокло години назад мога да кандидатствам за възстановяване на данъци?

Можете да кандидатствате за възстановяване на данъци 3 години назад. До края на 2016 година можете да кандидатствате за 2013 данъчна година.

Колко време отнема процеса на възстановяване на данъци?

Процеса на възстановяване на данъци отнема6 месеца приблизително. This is counted from the moment your documents are sent to the tax authorities. The final term depends on their processing time.

Каква е цената на вашата услуга?

The price of the tax return in Switzerland is between 600-1000CHF.
ДДС и таксите по банковите транзакции не са включени.