Данъци от ПолшаВъзстановяване на данък общ доход от Полша

Ако сте работили в Полша, трябва да знаете, че част или целия данък общ доход, който сте платили може да ви бъде възстановен.
Уверете се, че разполагате с всички документи при напускането на Полша.Това са “Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy - PIT 11” или “Informacja o wysokošci przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemajace w polsce miejsca zamieszkania IFT-1/IFT-1R”.

Какво представлява “Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy” или “Informacja o wysokošci przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemajace w polsce miejsca zamieszkania”?

“Informacja o dochodach…” или “Informacja o wysokošci…” се издава от вашия работодател в края на годината или при напускане на работа. В него са вписани общия размер на трудовото ви възнаграждение както и тези на данъците и таксите, които сте платили. Обърнете внимание дали документите са подписани и подпечатани от работодателя ви.

За колко години назад мога да възстановя надплатените от мен данъци?

В Полша може да възстановите данъците си 2 години назад.

Колко време отнема процеса на възстановяване?

The recovery process takes on average between 6 and 8 months, from the moment that your documents are earned on the tax authorities of Poland

Каква е цената на услугата?

Цената е 22% от възстановената сума. Има минимален праг от 399 PLN.
В цената не са включени ДДС и банковите разходи!