Този сайт използва "бисквитки", за да Ви предложи по-добро преживяване докато сърфирате. Чрез използването на уебсайта на Dendax вие давате съгласието си да използваме "бисквитките" в съответствие с нашата политика.

Данъци от Нова Зеландия

Възстановяване на данъци от Нова Зеландия


 Законът на Нова Зеландия изисква физическите, юридическите лица и организациите да плащат данъци. Правителството използва събраните суми от тези данъци, за да плаща за държавните разходи, включително обществените услуги в Нова Зеландия като образование, болници и здравеопазване, пътища и социални грижи. Почти всички новозеландци дават своя принос като плащат данъци си. Фискалната година тече от 1 април до 31 март. Повечето служители, които получават заплата, плащат правилната сума на данъци и не е необходимо да правят нищо в края на финансовата година. Други трябва да подадат индивидуална данъчна декларация (IR3), която включва всичките Ви доходи през фискалната година.

Resident или Non-Resident

Вие сте resident ако
  • Пребивавате в Нова Зеландия за повече от 183 дни в рамките на 12-месечен период и не сте станали non-resident. Тези 183 дни не е необходимо да бъдат последователни.
  • Имате "постоянно място на пребиваване" в Нова Зеландия
или
  • Сте изпратени да работите извън Нова Зеландия от правителството на Нова Зеландия
Ако се смятате, за resident (постоянно пребиваващ), Вие се облагате с данък въз основа на вашия доход от цял свят. Тази сума включва доходите Ви от Нова Зеландия и всички останали държави. Трябва да декларирате доходите си от чужбина, в случай че имате такива, ако се считате за resident на Нова Зеландия.

Кои данъци могат да бъдат удържани от заплатите?


От всички служители се изисква да имат IRD номера. Стандартният данък върху доходите е 10,5-33%, но в случай, че няма IRD номер, процентът е 45%.

Какво е необходимо за кандидатсваме за данъчно възстановяване?

Необходими ще са или Вашата Summary of Earnings (SOA), или последния payslip.

Колко години назад мога да кандидатствам за връщане на данъци?

Новозеландските данъчни служби Inland Revenue изискват да се подадва данъчна декларация за всяка година. В повечето случаи е най-добре да се действа по-рано, в определрнат времева рамка, отколкото по-късно. Ако имате данъци за възстановяване през някоя от предходните години, можете да кандидатсвате и за тях само ако подадете декларацията в рамките на три години (3) от първоначалния данъчен срок. Имайте предвид, че ако имате неплатени данъци, то вие дължите на Inland Revenue и ще от вас ще се очаква да платите дължимото. Това може да е стане по предварително съгласуван план или да направите компромисна оферта, за да уредите данъчния си дълг.

Колко време отнема процеса по данъчно възстановяване?

Средно обикновено отнема шест месеца от датата, на която документите Ви са получени от данъчните органи. Времето обаче може да варира за всеки отделен случай.

Колко е цената на услугата?

Цената е 11% от възстановената сума. Има минимален праг от 58 NZD.
В цената не е включен ДДС, банкови такси и валутен обмен!