Данъци от Нова Зеландия


Възстановяване на данъци от Нова Зеландия


 Законът на Нова Зеландия изисква физическите, юридическите лица и организациите да плащат данъци. Правителството използва събраните суми от тези данъци, за да плаща за държавните разходи, включително обществените услуги в Нова Зеландия като образование, болници и здравеопазване, пътища и социални грижи. Почти всички новозеландци дават своя принос като плащат данъци си. Фискалната година тече от 1 април до 31 март. Повечето служители, които получават заплата, плащат правилната сума на данъци и не е необходимо да правят нищо в края на финансовата година. Други трябва да подадат индивидуална данъчна декларация (IR3), която включва всичките Ви доходи през фискалната година.

Resident или Non-Resident

Вие сте resident ако
  • Пребивавате в Нова Зеландия за повече от 183 дни в рамките на 12-месечен период и не сте станали non-resident. Тези 183 дни не е необходимо да бъдат последователни.
  • Имате "постоянно място на пребиваване" в Нова Зеландия
Ако се смятате, за resident (постоянно пребиваващ), Вие се облагате с данък въз основа на вашия доход от цял свят. Тази сума включва доходите Ви от Нова Зеландия и всички останали държави. Трябва да декларирате доходите си от чужбина, в случай че имате такива, ако се считате за resident на Нова Зеландия.

Кои данъци могат да бъдат удържани от заплатите?


От всички служители се изисква да имат IRD номера. IRD номерът е уникален номер, който данъчната администрация използва за идентифициране на данъкоплатците. Стандартният данък за доходите на лицето е 10,5-33%. Моля, имайте предвид, че ако нямате вашия IRD номер, се прилага 45% данъчна ставка.
Ето една таблица, която обяснява увеличението на ставката на данъка върху доходите в Нова Зеландия:

Доход

Данъчна ставка

До $14,000

10,5%

До $48,000

17,5%

До $70,000

30%

Над $70,000

33%


Какво е необходимо за кандидатсваме за данъчно възстановяване?

Необходими ще са или Вашата Summary of Earnings (SOA), или последния payslip.

SOE съдържа:
  • Всички ваши работодатели през годината
  • Вашият общ брутен доход
  • Всички семейни кредити или данъчни облекчения, които сте получили
  • Ще получите вашия SOE до края на май за предходната финансова година. След като го получите, можете да кандидатствате за възстановяване на данъка.

Колко години назад мога да кандидатствам за връщане на данъци?

Новозеландските данъчни служби Inland Revenue изискват да се подадва данъчна декларация за всяка година. В повечето случаи е най-добре да се действа по-рано, отколкото по-късно. Ако имате данъци за възстановяване през някоя от предходните години, можете да кандидатсвате и за тях само ако подадете декларацията в рамките на четири години (4) от първоначалния данъчен срок.

Колко време отнема процеса по данъчно възстановяване?

Средно обикновено отнема шест месеца от датата, на която документите Ви са получени от данъчните органи. Времето обаче може да варира за всеки отделен случай.

Колко е цената на услугата?

Цената е 14% от възстановената сума. Има минимален праг от 99 NZD.
В цената не е включен ДДС, банкови такси и валутен обмен!