Данъци от НорвегияВъзстановяване на данъци от Норвегия

Всеки, който работи в Норвегия плаща данъци, част, от които подлежи на възстановяване. Гражданите на други държави, които работят в Норвегия имат право да възстановят частта която са надплатили. Размерът на данъците (процентът, с който се облага дохода) е записан в "Tax Card" (Skattekort).
Норвежките данъчни служби изготвят документ, наречен "Pre-filled tax return" и го изпращат до работодателя за проверка. Би било добре да се уверите, че сте получили вашия "Pre-filled tax return (Selvangivelse)" или поне някой от следните документи:
  • "Предварителен преглед на данъците, които трябва да бъдат платени(Forelopig overskit over skatter)"
  • "Решение на данъчните служби (Skatteoppgjor)"
Може да получите и друг документ, наречен "Lonns- og trekkoppgave" - потвърждение на дохода, който сте получил и данъците, които сте платили. Трябва да имате и идентификационен номер (Fodselsnummer) за комуникация с Норвежките данъчни служби или поне "Временно издаден номер (D-nummer).

Какви документи са необходими за попълване на данъчна декларация и за кандидатстване за данъчно възстановяване от Норвегия?

Необходими са главно Norwegian identification number (Fodelsnummer) или поне Временно издаден номер (D-nummer). Също така "Lonns- og trekkoppgave" - потвърждение на дохода, който сте получил и данъците, които сте платили и "Предварителната данъчна декларация (Selvangivelse" - ако имате такава.

Какво представлява Selvangivelse?

Selvangivelse годишно данъчно извлечение, което получавате от Норвежките данъчни служби в края на данъчната година. В него се съдържа информация за предварително изчисление на данъчното задължение, което се изчислява на базата на информацията дадена от работодатели, банки, държавни учреждения и др. В него също са отразени общата сума на доходите, размера на данъците, плащани от работодателя, и данъчните облекчения, на които имате право.

За колко години назад мога да възстановя надплатените от мен данъци?

В Норвегия може да възстановите данъците си 3 години назад, от годината, за която кандидатствате за възстановяване.

Колко време отнема процеса на възстановяване?

Процесът на възстановяване отнема средно между 4 и 6 месеца, от момента, в който вашите документи бъдат полуени от данъчните служби на Естония.

Каква е цената на услугата?

Цената е 80 EUR.
Цената не включва ДДС и банкови такси!