Данъци от Малта
Възстановяване на данък общ доход от Малта


Лица, които са  граждани или имат постоянно жителство в Малта подлежат на облагане с данък общ доход в Малта, върху своите доходи и върху определени капиталови активи.

Работещите плащат данъци по Окончателната система за заселване, която предвижда плащането на данък върху трудови доходи и пенсии чрез удръжки от заплатата. Удръжки се внасят в Агенцията по приходите (Inland Revenue Department) от работодателя.

Лица, които:

  •     не са граждани на Малта или
  •     нямат постоянно местожителство в Малта

са предмет на облагане с данък общ доход в Малта, който включва:

  •     облагане с данък на доходите, получени като приход в Малта и
  •     облагане на всички чуждестранни доходи, преведени или получени в Малта.

Като главно правило се налага, че лице, което е прекарало общо 183 дни в Малта, през една календарна година, се счита за постоянно пребиваващ жител на Малта.

В Малта сте длъжни да плащате следните видове данъци:


Данък върху доходите: данък върху личните приходи (работни заплати или надници от самоосигуряване), капиталови печалби или бизнес доходи.
Размера на данъците, който се прилага към пребиваващите в Малта жители, варира от 15 до 35 %, в зависимост от брутния доход.
Постоянен жител, който има доходи от почасова работа се облага с фиксиран процент на данъка от 15%.
За временно пребиваващи (които не са със статут на постоянни жители) данъчните нива варират между 20 и 35 %, в зависимост от брутния доход.

Удръжки за социално осигуряване:
Работещите и работодателите плащат социално-осигурителни вноски в Малта според следната скала:
Ако седмичният доход е под Lm 122 работника и работодателя плащат по равно, а именно 10% (Lm 12.98).
Работодателите начисляват социално-осигурителните налози, заедно с данък общ доход.
Самостоятелно заетите лица също заплащат осигурителни вноски.

Съветваме Ви да се регистрирате на нашият сайт за данъчна помощ на  www.dendax.com

Dendax ще Ви държи в течение с всички новости и промени, относно Вашата регистрация по електронна поща или чрез SMS .

Какво е Form FS3?

Form FS3 е крайното обобщение на надници и заплати, които сте получавали през годината. Получавате го от Вашият работодател в края на данъчната година.

Какво е Payee's IDcard/IT reg Number?

Payee's IDcard/IT reg Number е зачислен на всеки данъкоплатец в Малта от данъчните власти, след като те се регистрират като осигуряващи (самоосигуряващи се). Payee's IDcard/IT reg Number е десет цифрен дигитален номер.

Колко години назад мога да кандидатствам за данъчно възстановяване?

Можете да изискате връшане на надплатените си данъци до 5 години назад, от датата на подаване на иска за възстановяване на данъци.

Колко време отнема да се получи сумата от възстановяването?

Средно този период е 6 месеца, от момента, в който данъчните служби получат Вашите документи, все пак това е ориентировъчно време и самото възстановяване зависи от времето нужно на данъчните власти да обработят Вашият иск.

Колко струва услугата?

Цената е 22% от възстановената сума. Има минимален праг от 99 EUR.
Цената не включва ДДС и банкови такси!