Данъци от ЛюксембургДанъчно възстановяване от Люксембург


Всички служители и самоосигуряващи се лица, работещи в Люксембург, са задължени да плащат 8-40% данък общ доход върху своите доходи, и имат правото да получат своите надплатени данъци обратно.

Какво е Certificat de Remuneration/Certificat de Salaire ou de Pension?


Certificat de Remuneration/Certificat de Salaire ou de Pension е годишното обобщение на доходите, което получавате от Вашия работодател, в края на данъчната година. Този документ показва общата сума, която сте спечелили от Вашия работодател и сумата на данъка, която Вашия работодател е заплатил в данъчната служба от приходите Ви.

Колко години назад може да се кандидатства за данъчно възстановяване?


Можете да кандидатствате за данъчно възстановяване само 1 годинa назад.

Колко време отнема възстановяването на данъците?

Средно около 8-12 седмици от момента, в който Вашите документи са получени от данъчните власти. Този период зависи от времето за обработка в данъчните служби.

Колко струва услугата?

Цената е 0% от възстановената сума. Има минимален праг от 59 EUR.
В цената не е включен ДДС и банкови такси!