Данъци от КанадаДанъчно възстановяване от Канада

Съгласно данъчното законодателство в държавата, всички, които не са жители на Канада дължат данък върху някои свои доходи.
Данък общ доход се начислява, като данъчните ставки за чужденци са подобни на тези, които се прилагат за канадските жители. След окончателното облагане с данък общ доход, определени разходи могат да бъдат прилагани. Като цяло, чуждестранните жители се облагат с данък за следните източници на доход:
  • Доход от работа в Канада
  • Доход от извършване на бизнес в Канада, или
  • Облагаемa печалба от капиталови активи.
Временно пребиваващи в Канада подлежат на данъчно облагане. Те са длъжни да подадат съответната канадска данъчна декларация.
Данъчните ставки за временно пребиваващите варират от 16% до 29% от общия им доход.

Относно данъчното облагане в съответните провинции, трябва да отбележим, че обикновено временно пребиваващите плащат данък само при работни отношения в съответната провинция или при извършване на бизнес, със седалище в тази провинция. В някои случаи обаче, временно пребиваващият подлежи на облагане с провинциални данъци, ако има облагаемa печалба от капиталови активи.

Какви данъци могат да бъдат възстановени и колко време отнема?

Данък общ доход е единственият данък, който подлежи на възстановяване.

Колко години назад може да се подаде иск за данъчно възстановяване?

Можете да кандидатствате за данъчно възстановяване от Канада до 4 години назад, считано от датата на подаване на иска.

Какво е T4?

Това е официалният годишен документ, потвърждаващ Вашите доходи и платени данъци в Канада, който се издава в края на данъчната година.

Какво е SIN?

Канадски Социално-Осигурителен Номер (SIN). SIN е 9-цифрен номер, който е личен и поверителен. По този номер кандаските данъчни власти идентифицират всяко лице, плащало данък общ доход в Канада.
Канадският данъчен офис издава SIN карта, която трябва да се съхранява на сигурно място. При загуба SIN картата не може да се възстанови.

Какви документи са необходими за кандидатстване за данъчно възстановяване?

  • T4 Statement of Remuneration (Потвърждение за плащане)
  • Копие на канадската ви виза при нужда

Средната сума от данъчно възстановяване за Канада е 950CAD!

Колко време отнема да се върне данъка?

Средното време е 4 месеца, от момента на получаване на документите от данъчните власти.