Данъци от ИталияDendax – единствената компания, която възстановява данъци от Италия

Все по-често, чуждестранни граждани работили в Италия, плащат повече данъци, отколкото би трябвало, особено в следните случаи:


  • Ако са сменяли работодател
  • Ако са работили за няколко работодателя едновременно
  • И ако не се предприемат необходимите мерки, за да се избегне това, то вие плащате повече данъци отколкото дължите.


Всеки, който работи в чужбина, е длъжен да плаща данък общ доход. Ще се зарадвате, да разберете, че голяма част от него може да бъде възстановена. И именно в това специализира Dendax! Според информацията от Agenzia delle Entrate (италианската данъчна администрация), през последната данъчна година над 67% от чуждите граждани, работещи в Италия, са имали право на данъчно възстановяване.

Какво е Codice Fiscale?

Codice Fiscale е италиански идентификационен 16 буквено-цифров код. Чуждестраните граждани работещи и живеещи в Италия, могат да го получат от  италианската агенция за приходите. Този код позволява идентифицирането на гражданите в Италия по отношение на връзката им с институциите както и всичко свързано с данъците. Всеки, италиански гражданин или чужденец, който извършва платена дейност или е нает в Италия трябва да притежава такъв код. Като чуждестранно лице ще получите специфичен данъчен статут, но ако работите в Италия повече от 183 дена ще придобиете статус на "местно лице" и ще бъдете подчинени на италианския данъчен режим.

Какво е CUD форма?

Формулярът CU ( Certificazione Unica преди това е сертифициран като CUD) е последният ведомствен документ, който работодателят трябва да ви издаде най-късно до 31 март на следващата година или максимум 12 дни след приключване на трудовия договор. В този документ са отразени размера на приходите, които сте получили и данъците, които са ви били удържани през съответната година от работодателя.

Какви данъци могат да бъдат върнати и какъв е крайният срок?

Единственият възстановим данък е данъкът върху доходите на физическите лица (PIT), т.нар. IRPEF. Работещите в Италия чужденци подлежат на IRPEF само за получените в Италия доходи. Данъкоплатците имат право да поискат възстановяване на семейните удръжки направени от личния им доход и колкото по-рано изпратете необходимите документи, толкова по-рано ще получите възстановяване.

Размерът на дохода, под който има 100% възстановяване, зависи от трудовия договор, под който сте работили. Имайте предвид, че крайния срок за кандидатстване за данъчно възстановяване за текущата фискална година е 30 октомври на следващата година.

Срещу малка глоба, може да се кандидатства и в рамките на 90 дни от крайния срок.

Dendax предоставя услугата възстановяване на данъци от Италия до 4 години назад; следователно през 2018 г. можете да кандидатствате за данъчна година 2014; В този случай ще трябва да кандидатстваме, като изпратим изменена данъчна декларация, т.нар. Istanza di Rimborso

Детски надбавки

Всяка година Италия изплаща милиарди евро като обезщетения за деца. Ако имате деца, вие най-вероятно отговаряте на условията! Прочетете повече тук.

Колко трябва да чакам?

Според Agenzia Delle Entrate (италианските данъчни власти) декларацията се обработва от тяхна страна за около една година. В някои случаи времето за обработка, може да достигне 2 години, а в много редки случаи, когато е необходима допълнителна документация, или случаят е прекалено сложен, може да отнеме повече от 2 години. 
Dendax обработва всяка данъчна декларация в рамките на 5 работни дни. Ние ще положим всички необходими усилия, заедно с нашия италиански експерт-счетоводител да възстановим колкото се може повече пари, колкото се може по-бързо.

Каква сума бих могъл/а да получа?

Сумата на възстановените данъци може да зависи от няколко основни променливи, като размера на годишния ви доход, членовете на семейството като, моля, имайте предвид, че ако има членове на семейството, които също са плащали данъци в Италия, това значително увеличават шанса да получите възстановяване на данъци. Калкулацията, предоставена от Dendax, е бърза, сигурна и безплатна; ще получите незабавен отговор и помощ от нашите данъчни специалисти на вашия собствен език.