Данъци от ИрландияВъзстановяване на данъци от Ирландия. Максимално връщане на данъците Ви за минимално време. Кандидаствай сега!

Всеки човек, работил в Ирландия подлежи на данъчно облагане в зависимост от брутния си доход.Работещите плащат данък по системата Pay As You Earn (PAYE) което означава, че данъкът се начислява от работодателя седмично, на две седмици или месечно.Самоосигуряващите се лица (или хора, имащи собствен бизнес), са длъжни да плащат данъците си по системата Self Assessment. Данъкът се плаща по стандартна ставка (20%) до данъчния праг. Всеки доход над този праг се облага по най-високата данъчна ставка (40%).
Данъчно възстановяване от Ирландия е възможно 4 години назад.

По време на престоя ви в Ирландия е задължително:

  • да кандидатствате за Personal Public Service (PPS) Номер в Department of Social & Family Affairs
  • да уведомите вашия работодател за вашия PPS Номер веднага, когато го получите.

Какво е P45 форма?

P45 е форма, която получавате от вашия работодател в края на работния период. Тя може да ви потрябва за:
• Подаване на молба за възстановяване на данъци, когато сте безработен ,
• Подаване на молба за възстановяване на Social Welfare Benefits,
• За да го дадете на вашия работодател с цел да избегнете плащането на данъци по най-висока данъчна ставка.

Какво е форма P60?

P60 издавана от работодателя, доказваща вашите доходи и данъци по време на данъчната година. Тази форма трябва да се издаде до 31 декември на съответната данъчна година.

Какво е PPS Номер?

PPS (Personal Public Service) номера е изписан на формите P45 or P60, той идентифицира данъкоплатеца.