Данъци от ФинландияВъзстановяване на данък общ доход от Финландия

Всеки, който е работил във Финландия, притежава финландски социално-осигурителен номер, плаща данъци във Финландия, и получава Предварителна данъчна декларация с Решение за данъчна оценка (Pre-Completed Tax Return with an Assessment Decision). В предварителната данъчна декларация са включени сумите, които са били удържани от доходите през данъчната година, както е указано в личния данъчен картон за тази година. Данъчния картон съдържа приблизителната стойност на сумата, която трябва да бъде удържана, доходите, и удръжките, така, че е много вероятно, да трябва да бъдат направени някои корекции. 

Данъчните декларации се подават в края на календарната година. Точната дата зависи от решението на данъчните за конкретната година, но това обикновено се случва в последната седмица на ноември или през първата седмица на декември. Възможно е ако имате просрочени данъци, те да бъдат платени през ноември, но винаги преди данъчното възстановяване.

Какво е необходимо за да възстановявите данъци от Финландия?

  • Предварителна данъчна декларация с Решение за данъчна оценка

Какво е Предварителна данъчна декларация с Решение за данъчна оценка?

Всички данъкоплатци получават този документ по пощата веднъж годишно през месец март или април. В нея са отразени всички удържани данъци, такси и доходи, за които е докладвано в данъчната служба.

Какво е Данъчен картон или данъчна карта?

Данъчната карта е пластика или онлайн страница, в която е вписана вашата лична данъчна ставка. Размерът и зависи от приходите, които се очаква да получите и удръжките, които ще ви бъдат направени през данъчната година. Всички регистрирани служители получават данъчните си карти по пощата през месец януари. По принцип, данъчните карти трябва да се получат на работодателите, преди февруарската заплата.

Колко време отнема процеса по данъчно възстановяване?

Възстановяването на данъци се извършва в края на ноември или началото на декември всяка година. Важно е всички възможни корекции да са направени преди крайния срок, определен в Решението за данъчна оценка или сумата от възстановяемият данък, ще бъдат изплатена през следващия период.

Каква е таксата за услугата?

Цената е 22% от възстановената сума. Има минимален праг от 199 EUR.
Цената не включва ДДС и банкови такси!