Данъци от ЕстонияЕСТОНИЯ - ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДАНЪЦИ


В Естония данък общ доход е 20-21% от получения доход. Този процент се удържа от доходите на всички служители, но ако служителите са граждани на страна членка на Европейския съюз, то платения данък подлежи на възстановяване.
За да си възстановите данъците ви е необходим Сертификат или Удостоверение за плащанията, извършени от чуждестранно физическо лице, включващ сумите, удържани като данък и социалени осигуровки / Mitteresidendist füüsilisele isikule tehtud väljamaksete, kinnipidamiste ja arvutatud sotsiaalmaksu töend.Този документ би трябвало да получите от работодателя си. В случай, че имате повече от един работодател, ще получите такъв от всеки един от тях. Тъй като размера на възстановения данък зависи от дохода, който сте получили за цялата година, трябва да предоставите и документи удостоверяващи дохода, който степолучили в родната си страна или страна различна от Естония, ако имате такъв.

Какво представлява Сертификата за плащания?

Сертификатът за плащания (Сертификат или Удостоверение за плащанията, извършени от чуждестранно физическо лице, включващ сумите, удържани като данък и социалени осигуровки / Mitteresidendist füüsilisele isikule tehtud väljamaksete, kinnipidamiste ja arvutatud sotsiaalmaksu töend) е сумарен годишен финансов документ, който ще получите от работодателя си в края на данъчната година. Той удостоверява сумата, която сте получили през годината от конкретния работодател и данъците, които са ви били удържани от него, за да бъдат платени в данъчното.

За колко години назад мога да възстановя надплатените от мен данъци?

В Естония може да възстановите данъците си 3 години назад, от годината, за която кандидатствате за възстановяване.

Колко време отнема процеса на възстановяване?

Процесът на възстановяване отнема средно между 4 и 6 месеца, от момента, в който вашите документи бъдат полуени от данъчните служби на Естония.

Каква е цената на услугата?

Цената е 22% от възстановената сума. Има минимален праг от 99 EUR.
В цената не са включени ДДС и банковите разходи!