Данъци от БелгияДанъчно възстановяване от Белгия


Всички служители и самоосигуряваши се лица, работещи в Белгия плащат 25-50% данък общ доход върху приходите си. Размерът на данъчната ставка зависи от това колко печелиш. Всички местни данъчнозадължени лица или чуждестранни лица, които работят повече от 183 дни през данъчната година в Белгия, са задължени да подават данъчна декларация. Ние препоръчваме, да подадете данъчна декларация, за да се уверите, че всичко с данъците Ви е наред - в случай че искате да се върне в Белгия, за да работите отново.


Облагаем приход Данък
0 to 11,070 € 25 %
11,070 to 12,720 € 30 %
12,720 to 21,190 € 40 %
21,190 to 38,830 € 45 %
38,830 € and above 50 %

Какво е форма Loonfiche 281.10/Fiche de Remuneration?

Формуляр Loonfiche 281.10/Fiche de Remuneration е обобщение на годишното Ви за плашане и общ приход, който получавате от Вашия работодател в края на данъчната година. Той показва общата сума, която сте спечелили и сумата на данъка, която Вашия работодател е платил на данъчните власти.

Детски надбавки

Всяка година Белгия изплаща милиарди евро като обезщетения за деца. Ако имате деца, вие най-вероятно отговаряте на условията! Прочетете повече тук.

Колко години назад мога да кандидатствам за данъчно възстановяване?

Можете да кандидатствате за възстановяване 3 години назад.