Данъци от АвстрияВъзстановяване на данък общ доход от Австрия


Данъчното облагане в Австрия е прогресивно, с други думи, колкото повече печелите, толкова повече плащате. Австрийските данъчни ставки за физически лица са между 25% и 55% през 2018 г.:

Годишен облагаем доход Данък
0 - 11,000 €0 %
11,000 - 18,000 € 25 %
18,000 - 31,000 € 35 %
31,000 - 60,000 € 42 %
60,000 - 90,000 € 48 %
90,000 - 1,000,000 € 50 %
1,000,001 € и повече 55 %

Съгласно с австрийския закон относно данък върху доходите, всяко лице се облага според собствени приходи и няма съвместно данъчно облагане на брачни двойки или домакинства. Данъчните декларации трябва да се подъдат до края на април, следващата година.

Кога имате право на възстановяване на данъци в случай че:

  • Вие печелите повече от минимална сума от други източници, различни от вашата работа
  • Вие сте работили за повече от един работодател в продължение на една година

Какви документи са необходими?

За да получите надплатените си данъци възможно най-бързо и да може да кандидатствате за възможно най-голяма сума, ви е нужно:
  • Копие от формата Lohnzettel от всеки работодател;
  • Заверена форма Bescheinigung EU/EWR (E9 ).

Какъв данък може да бъде възстановен?

Ние можем да ви помогнем да получите обратно данъците върху доходите си, както и помощ за детски надбавки, ако децата ви са на възраст под 18 години (или 24 години в случай, че са студенти). Повече информация за услугата детски надбавки тук.

Какво представлява формата Lohnzettel?

Формата Lohnzettel е годишен отчет, който получавате от работодателя си в края на всяка данъчна година. Тя показва целия рамер на доходите както и размера удържани данъци. Всички работодатели са правно задължени да издават формуляра до края на февруари на следващата година ( до края на февруари 2019 г. за финансовата 2018 г.).

За колко години назад мога да кандидатствам?

Може да кандидатствате до 5 години назад.

Колко ще отнеме, за да получа данъците си?

Средно отнема от 5 до 7 месеца от момента на пращане на документите ви до данъчните власти, и зависи от времето, което им е необходимо да обработят декларацията ви.

Колко струва услугата?

Цената е 14% от възстановената сума. Има минимален праг от 60 EUR.
Цената не включва ДДС и банкови такси!