Австралия - данъчно възстановяванеДанъчно възстановяване от Австралия


Всеки, който работи в Австралия, е длъжен да плати данък общ доход. В края на австралийската данъчна година (30 юни) ще трябва да попълните данъчна декларация.
Възможно е да се кандидатства за възстановяване до 5 години назад.
Вашият работодател може да ви удържа следните данъци:
  • Данък върху доходите в размер на 29% или 47%;
  • Пенсионни данък в размер на 9% или повече.

Размерът на данъците, които плащате, са в зависимост от:
  • Колко пари изкарвате;
  • Дали имате данъчен номер и дали сте го дали на Вашия работодател;
  • Дали сте местен жител.

Тъй като повечето служители чужденци работят в Австралия само за част от финансовата година, те получават средно възстановяване от 2500 AUD !

Какво да направите преди отпътуване за Австралия?

Уверете се, че имате разрешение за работа от Министерството на имиграцията и гражданството.
Бъдете информирани за данъчните правила и форми, свържете се с нас и получете безплатна информация!

По време на престоя Ви в Австралия е необходимо да кандидатствате за персонален данъчен номер (Tax File Number).
 

Какво е форма PAYG?

Форма PAYG е годишното обобщение на доходите, която получавате от Вашия работодател в края на данъчната година. Това показва общата сума, която сте спечелили от Вашия работодател и сумата на данъка, която Вашият работодател е заплатил в данъчната служба от приходите Ви.

Какво е номер на данъчното досие (TFN)?

Персоналният данъчен номер е вашият уникален референтен номер в австралийската данъчна система. Ние Ви препоръчваме да се поискате TFN, за да се избегне автоматично облагане с най-високата данъчна ставка. TFN е 8- или 9-цифрен номер.

Как може да получите пенсионните си вноски?

За да кандидатствате за пенсионно възстановяване, ви е необходим последния кумулативен платежен документ от всеки работодател, при който сте работили, тъй като в тях са отразени сумите, които са ви били удържани и внасяни в пенсионния фонд избран от вас.

Колко години назад може да се кандидатства за данъчно възстановяване?

Можете да кандидатствате за данъчно възстановяване 4 години назад.

Колко време отнема възстановяването на данъците?

Средно около 8-12 седмици от момента, в който Вашите документи са получени от данъчните власти. Този период зависи от времето за обработка в данъчните служби.

Колко струва услугата?

Цената е 14% от възстановената сума. Има минимален праг от 95 AUD.
Цената не включва ДДС и банкови такси!