Този сайт използва "бисквитки", за да Ви предложи по-добро преживяване докато сърфирате. Чрез използването на уебсайта на Dendax вие давате съгласието си да използваме "бисквитките" в съответствие с нашата политика.

Детски надбавки от Холандия - Kinderbijslag

ДЕТСКИ НАДБАВКИ ОТ ХОЛАНДИЯ

В пакетът от услуги, който предлагаме е включена и възможност за получаване на детски надбавки от Холандия. Вслучай, че сте кандидатствали сами, можем да ви консултираме при възникнали проблеми. В Холандия има двавида детски надбавки ­ Kinderbijslag и Kindgeboden Budget. Като едно от условията да получите KindgebodenBudget, е първо да получите Kinderbijslag.

Кой има право на Kinderbijslag?
Граждани на Европейския съюз, Европейската икономическа общност и на Швейцария, които плащат осигуровки вNational Child Benefits Act (AKW) и имат дете или деца под 17г. Ако получавате детски надбавки в България, и техният размер е по­малък, от размера на детските надбавки, коитобихте получили в Холандия, то, може да ви се възстанови разликата. За да кандидатствате за детски надбавки ви енеобходим Burgerservicenummer (номера на социалната осигуровка) на детето. Ако не разполагате с такава, можеда си я получите впоследствие. Kinderbijlag се изплащат на всяко тримесечие.

Кой има право на Kindgeboden Budget?
Само тези, които са получавали Kinderbijslag имат право да получават Kindgeboden Budget. Размерът наKindgeboden Budget зависи от годишния доход на родителите, като от 19 463 евро, годишен доход, размерът на Kindgeboden Budget започва да намалява, а ако размерът на годишния доход надвишава 26 147 евро. От 19 463 евро, размерът на Kindgeboden Budget започва да намалява. Kindgeboden Budget се изплаща всеки месец.

Колко време отнема процеса по получаването на детски надбавки?
Процеса по получаването на детски надбавки отнема приблизително от 6 до 9 месеца.

Необходими документи:
За Kinderbijslag:
 • Копие на акта за раждане на всички деца под 17г
 • Копие на свидетелството за сключен граждански брак
 • Копие на Jaaropgaaf/Jaaropgave form

 • За Kindgebonden Budget:
 • Решение от Sociale Verzekeringsbank (SVB), че получавате Kinderbijslag

 • Как се определя размерът на детските надбавки?
 • Kinderbijslag (на тримесечие):

 • От 0-5 години От 6-11 годиниОт 12-17 години
  Максимален размер надетските надбавки за еднодете

  201.05 евро

  244.13 евро

  287.21 евро • Kindgebonden Budget (на година):

 • 1 дете 2 деца3 деца
  Максимален размер надетските надбавки за еднагодина

  1142 евро

  2040 евро

  2325 евро  Каква е максималната възраст на детето, за която имам право да кандидатствам?
  Максималната възраст е 17 години.

  Колко години назад може да кандидатствам за детски надбавки?
  За детски надбавки от Холандия може да се кандидатства една година назад. От януари 2016 има новадекларация за 2015 данъчна година. Може да се кандидатства до септември 2016.

  Каква е таксата за тази услуга?
  Таксата за тази услуга е 119 EUR
  В цената не е включено ДДС.