Детски надбавки от ИсландияДетските надбавки в Исландия


Както в повечето скандинавски страни, така и в Исландия, обработката и начисляването на данъците върху доходите на служителите се контролира от държавните финансови органи, като се взема под внимание информацията, която се дава от работодателите. При определени условия, съществува възможност за изплащане на държавни помощи за деца, така наречените детски надбавки, като важното е, че тя е валидна шест години назад.Детските надбавки в Исландия са социална помощ, която се изплаща на родители за деца под 18-годишна възраст. Тяхната сума зависи от доходите на двамата родители и се определя след оценка на платените данъци в годината след годината на получаване на доходите.

Основни условия за получаване на детски надбавки:

Ако сте гражданин на държава от Европейския съюз, имате дете под 18-годишна възраст и сте живели и работили в Исландия за повече от три месеца, тогава може да имате право на изплащане на детски надбавки.
Най-важното условие за получаването им е, че сте пребивавали законно в Исландия – регистрирани сте в регистъра на населението и Вашите доходи от трудови правоотношения са били обект на данъчно облагане (редовно сте подавали данъчни декларации или такива са били подавани от Вашия работодател), или сте били осигурени в социално – осигурителната система на Исландия.

Необходими документи за кандидатстване за детски надбавки от Исландия:

Копие от акта за раждане на детето (децата)Документ, удостоверяващ Вашия социален статут в края на годината, за която кандидатствате за детски надбавки (напр. Актуално удостоверение за брак)
Заверено копие на данъчните декларации подадени в родната страна на двамата родители за годината , за която се кандидатства.
Документ, който да удостоверява, че се грижите или плащате издръжка за детето (децата) - удостоверение за местоживеене(пребиваване) на цялото семейство, в което е посочена възрастта на детето/децата и мястото, където живеят.Оригиналният сертификат за детските надбавки получени в родната страна, или потвърждение, че Вашето семейство не е получавало детски надбавки в родната страната.

Колко време отнема получаването на детските надбавки?

Процеса по получаването на детските надбавки отнема средно между 12 и 14 седмици, считано от момента, в който Вашите документи се изпратят на данъчните органи, и зависи от времето, необходимо на данъчните служби за обработка на документите.

Колко е таксата за услугата?

Цената е 22% от възстановената сума. Има минимален праг от 99 EUR.
Цената не включва ДДС или банкови такси.